Декларация за поверителност | Den Braven

Декларация за поверителност

Тази Декларация за поверителност и използване на „бисквитки“ беше последно променена на 18.04.2018.

Уебсайтът на Bostik Benelux B.V. www.denbraven.com обработва данни, които са от значение за поверителността или лични данни. Внимателното боравене с личните данни е от голямо значение за Bostik Benelux B.V. Ние обработваме и защитаваме личните данни с възможно най-голяма грижа.
При обработката на тези данни, Bostik Benelux B.V спазва изискванията, определени от законодателството за защита на личните данни. Това означава, че:
- Ние ясно заявяваме за какви цели обработваме лични данни. Правим това чрез тази Декларация за поверителност и използване на “бисквитки“.
- Ограничаваме събирането на лични данни само до тези лични данни, които са необходими за ползване за законни цели.
- Ние изискваме Вашето изрично разрешение, преди да обработим вашите лични данни в случаите, когато вашето разрешение е изискуемо.
- Ние предприемаме подходящи мерки за сигурност, за да защитим вашите лични данни и изискваме от страните, които обработват лични данни, да направят същото.
- Ние уважаваме правото ви да проверявате вашите лични данни при поискване и да ги коригирате или премахвате.

Bostik Benelux B.V. е администраторът в обработката на данни. В тази Декларация за поверителност и използване на „бисквитки“ ние обясняваме кои лични данни събираме и използваме и за какви цели. Препоръчваме ви да прочетете внимателно Декларацията.

Какви данни обработваме?
При използването на нашия уебсайт, можете да ни предоставите определена информация, която да включва лични данни. Bostik Benelux B.V обработва следните данни:
- име;
- имейл адрес;
- телефонен номер;
- името на фирмата;

- всички лични данни, които ни изпращате в имейл, формуляр за връзка или съобщение в чата;
- всички лични данни, които ни предоставяте при включването в конкурс за снимки;
- всички лични данни, които ни предоставяте, когато участвате в състезание за подарък.

За какво използваме личните ви данни?
Използваме вашите данни за следните цели:
- да отговаряме на въпроси и искания относно нашите продукти;
- изпращане на бюлетин с информация за нашите продукти;
- обявяване на победителя в конкурс за подарък или снимка;

Ако сте дали разрешение за това, Bostik Benelux B.V. може да ви изпрати бюлетин по имейл. Всяка комуникация, изпратена по имейл, дава възможност да се отпишете, ако вече не искате да получавате нашия бюлетин. Освен това, можете да се отпишете от получаване на бюлетина чрез профила си.

Получатели на данните
Предоставените от Вас данни могат да бъдат предоставени на трети лица, ако това се изисква. Вашите данни ще бъдат предоставени на следните страни:
- хостинг доставчици;
- фирми, разработващи уеб сайтове.
Bostik Benelux B.V. няма да предоставя данните ви на трети лица, ако не сте дали разрешение за това, освен ако това не се изисква или е разрешено от закона.

Период на запазване на лични данни
Когато се свържете с нас чрез формуляр за връзка, имейл или Facebook, Bostik Benelux B.V. ще запази данните ви толкова дълго, колкото е необходимо за обработване на въпроса или искането, а след това за още шест месеца, за да може да обработва последващи въпроси.
Ако изпратите снимка за конкурс за снимки, снимката може да бъде публикувана на уебсайта. Другите лични данни, които изпращате, когато участвате в състезание за снимки или участвате в състезание за подарък, ще бъдат запазени, докато победителят/победителите не получи/получат наградата/наградите.

Бисквитки
Ние използваме "бисквитки" на нашия уеб сайт. "Бисквитката" е малък файл, който се изпраща от интернет сървър и се съхранява на компютъра ви. Трети страни, ангажирани от нас, също поставят бисквитки на компютъра ви. Когато посетите нашия уебсайт за първи път, ще ви се появи известие, което обяснява защо използваме "бисквитки". С кликване за потвърждаване на съгласието си, давате разрешение за поставяне на "бисквитки".

Имаме споразумения с трети страни, които поставят бисквитки, относно използването на "бисквитки" и приложения. Все пак Bostik Benelux B.V. няма пълен контрол върху това, какво правят страните, предлагащи тези приложения, с "бисквитките", когато ги четат. За повече информация относно тези приложения и какво правят с "бисквитките", моля, направете справка с Декларацията за поверителност на тези страни (забележка: те могат да се променят от време на време).

Нашият уебсайт използва бисквитки, които са необходими, за да функционира той правилно.
Освен това, използваме следните "бисквитки" за анализ, за да проследим как посетителите използват нашия уебсайт:
- Google Анализ
За да научите повече за страните, които поставят тези бисквитки и целта на "бисквитките", ви препоръчваме да прочетете Декларациите за поверителност на тези страни.

Google Анализ
Този уебсайт използва Google Анализ, услуга за уеб анализ, предоставена от Google Inc. ("Google"). Google Анализ използва така наречените "бисквитки". Това са текстови файлове, които се съхраняват на компютъра ви и улесняват анализа при използването на уебсайта. Информацията, генерирана от "бисквитките" за използването на този уеб сайт, обикновено се прехвърля на сървър на Google в САЩ и се съхранява там. Когато IP анонимността е активирана на този уеб сайт, вашият IP адрес първо ще бъде съкратен от Google в държавите-членки на Европейския съюз и в други страни-членки на Европейското икономическо пространство.
Само в изключителни случаи пълният IP адрес първо се изпраща на сървър на Google в САЩ и след това се съкращава. Упълномощен от администратора на този уебсайт, Google ще използва тази информация, за да оцени използването на уебсайта чрез съставяне на отчети за дейността на уебсайта и предоставяне на дейности, свързани с използването на уебсайта и интернет.
Ние не събираме и не използваме информация за цели, различни от целите, описани в настоящата Декларация за поверителност, освен ако не сме получили съгласието ви предварително.

Защита
Bostik Benelux B.V. предприема подходящи технически и организационни мерки за защита на Вашите данни от загуба и незаконна обработка, като кражба и неоторизирана проверка.
Bostik Benelux B.V. предприема следните мерки за сигурност:
- Използваме защитени връзки, които осигуряват опазване на цялата информация, която се обменя между вас и нашия уебсайт, когато въвеждате лични данни.

Вашите права по отношение на личните данни
Вие имате следните права по отношение на личните Ви данни:
- Можете да подадете молба за проверка на вашите данни, които обработваме.
- Можете да поискате изготвяне на обща справка във вид на широко използван формат, който описва личните ви данни, които обработваме.
- Можете да подадете заявка за корекция или заличаване на данните, ако те са неправилни или вече не са актуални.
Ако желаете да упражните тези права, можете да се свържете с нас. За тази цел вижте данните за контакт в долната част на този документ за поверителност и използване на "бисквитки".
Ако имате оплакване относно начина, по който обработваме личните ви данни, моля, уведомете ни. Друга възможност е да подадете жалба до надзорния орган (Холандската агенция за защита на лични данни).

Трети лица
Информацията не се споделя с трети страни. В някои случаи информацията може да се използва за вътрешен обмен. Нашите служители са задължени да защитават поверителността на личните ви данни.

Промени
Декларацията за поверителност е съобразена с използването и възможностите на този сайт. Модификации и/или промени в този сайт могат да доведат до промени в Декларацията за поверителност. Поради това е препоръчително да препрочитате редовно тази Декларация за поверителност.

Редактиране / Отписване от получаване на бюлетин
В края на всяко съобщение, изпратено по мейл, ще намерите възможността да промените информацията си или да се отпишете от получаване на бюлетин.

Редактиране / Отписване от комуникация
Ако искате да промените личните си данни или искате да бъдете премахнати от нашите файлове, моля, свържете се с нас. Вижте информацията за връзка по-долу.

Данни за контакт
Bostik Benelux B.V.
Denariusstraat 11, 4903 RC Oosterhout, Netherlands
Телефон: +31 (0)162 491000
Email: [email protected]