Център за продуктови иновации | Den Braven

Център за продуктови иновации

Ден Бравен има богат опит и знания за приложението на лепилата, уплътнителите и полиуретановите пени в строителството, промишлеността и сектора „Направи си сам”.
Центърът за продуктови иновации е платформата, в която Ден Бравен споделя тези познания и опит със своите ключови клиенти, както и с всички проявяващи интерес, като архитекти, строители, фирми, извършващи ремонтни дейности и др.

Сградата на Центъра за продуктови иновации

Тази ултрамодерна сграда бе открита от Ден Бравен на 1 ноември 2014 г. и представлява едно динамично съоръжение. Ден Бравен е избрал устойчив метод за строителство, изпълнен с продуктите на Den Braven DLB, предназначени за „Пасивни сгради”. Центърът за продуктови иновации притежава сертификат за най-висок клас „Пасивна сграда”. Той се захранва от възобновяеми енергийни източници, представляващи комбинация от геотермална помпа и слънчеви панели, генериращи достатъчно енергия, за осигуряване на идеални условия и работна среда в сградата.
Интериорът е много стилен, а на разположение на посетителите има демонстрационна зала с 50 места, където се провеждат практически презентации и такива, изискващи най-актуалните цифрови технологии.

Екипът на Центъра за продуктови иновации

Екипът на Центъра за продуктови иновации се състои от специалисти в областта на техническите приложения, строителството и маркетинговият екип на Ден Бравен. Това ни дава възможност да усвояваме и разпространяваме нови продукти в световен мащаб, използвайки технически и маркетингови концепции от най-високо ниво.

Дейностите на Центъра за продуктови иновации

Ден Бравен кани важни ключови клиенти от цял свят в Центъра за продуктови иновации за технически теоретични курсове и практически демонстрации.
Създадохме основни модули за обучение, които обхващат всички наши продукти и всички членове на международния търговски екип на Ден Бравен преминават обучение и сертифициране във всички тези модули.
Заедно с дистрибуторите и крайните потребители, екипът на Центъра за продуктови иновации подобрява и усъвършенства продуктите от портфолиото на Ден Бравен, за да бъдат те по-конкурентоспособни и с подобрени функции и предимства.
Екипът на Центъра за продуктови иновации е отговорен за технически документи, като TDS (технически информационни листи), SDS (листи за безопасност) и технически бюлетини. Тези бюлетини могат да бъдат намерени на сайта на Ден Бравен, а всеки бюлетин съдържа подробна информация относно приложението на продуктите. Тук се създават учебни и рекламни филми за нашите продукти, които могат да бъдат намерени на уебсайта на Ден Бравен и в Youtube канала на Ден Бравен.
Екипът на Центъра за продуктови иновации подпомага Търговските отдели с технически съвети и съдейства в търсенето на причини и решения по отношение на всички проблеми, които могат да възникнат.
Ден Бравен също може да предложи уеб-семинари, които дават възможност на хората от цял свят да участват в нашите технически сесии за обучение.