Politika zaštite privatnosti | Den Braven

Politika zaštite privatnosti tvrtke Bostik

Izjava o zaštiti privatnosti i primjeni kolačića je nedavno izmjenjena i nadopunjena, tj. dana 18. 04. 2018.

Internet stranica www.denbraven.com, u vlasništvu Bostik Benelux B.V. obrađuje osjetljive podatke vezane uz privatnost ili osobne podatke. Bostik Benelux B.V. polaže veliki značaj na oprezno rukovanje sa osobnim podacima. Stoga obrađujemo i zaštićujemo osobne podatke s najvećom mogućom pažnjom.
Pri obradi takvih podataka, Bostik Benelux B.V. poštuje zahtjeve postavljene zakonima o zaštiti privatnosti. To između ostalog znači da:
o Jasno navodimo u koje svrhe se osobni podaci obrađuju. Mi to činimo putem ove Izjave o zaštiti privatnosti i primjeni kolačića.
o Ograničavamo prikupljanje osobnih podataka na one osobne podatke koji su neophodni u legitimne svrhe.
o Tražimo Vaše izričito dopuštenje prije obrade Vaših osobnih podataka, u slučajevima gdje se zahtjeva Vaše dopuštenje.
o Poduzimamo prikladne mjere sigurnosti za zaštitu Vaših osobnih podataka te zahtjevamo da isto čine i strane koje obrađuju osobne podatke prema našim uputama.
o Poštujemo Vaše pravo da na zahtjev pregledate Vaše osobne podatke, da ih ispravite ili uklonite.

Bostik Benelux B.V. je nadzornik prilikom obrade podataka. U ovoj Izjavi o zaštiti privatnosti i primjeni kolačića, razlažemo koji se osobni podaci prikupljaju i koriste i u koju svrhu. Preporučamo da ovo pažljivo pročitate.

Koji se podaci obrađuju?
Prilikom korištenja naše web-stranice, postoji mogućnost da ostanu neki detalji koji bi mogli uključivati osobne podatke. Prikupljamo osobne podatke na razne načine. Bostik Benelux B.V. obrađuje naredne podatke:
o Ime;
o E-mail adresa;
o Telefonski broj;
o Naziv tvrtke;

Dodatno, obrađujemo:
o Bilo koje osobne podatke koje nam pošaljete putem elektronske pošte, obrasca kontakta ili chat porukom;
o Bilo koje osobne podatke koje nam pružate pri prijavi za natjecanje sa slikama;
o Bilo koje osobne podatke koje nam pružate pri sudjelovanju u promocijama;

Za što se koriste Vaši podaci?
Vaši se podaci koriste u naredne svrhe:
o Za odgovore na pitanja vezani uz naše proizvode;
o Za slanje biltena sa novostima (newsletter) sa informacijama o našim proizvodima;
o Za objavu pobjednika u promocijama ili natjecanju sa slikama;

Ako ste ste dali svoje dopuštenje, Bostik Benelux B.V. bi Vam mogao poslati newsletter putem elektronske pošte. Svaka obavijest putem elektronske pošte nudi opciju odjave ako ne želite više primati naš newsletter. Dodatno možete odjaviti slanje newslettera putem Vašeg računa.

Primatelji podataka
Podaci koje dostavljate će se ako je potrebno pružati trećim stranama. Vaši će se podaci pružati narednim stranama:
o Davatelju usluga udomljavanja (hostinga)
o Razvojnim programerima internetskih stranica.
Osim navedenih, Bostik Benelux B.V. neće pružati Vaše dostavljene podatke trećim stranama bez Vašeg odobrenja, izuzev ako se zahtjeva zakonom ili ako je dopušteno zakonom.

Razdoblje zadržavanja
Ako nas kontaktirate putem obrasca za kontakt, putem elektronske pošte ili putem Facebooka, Bostik Benelux B.V. će zadržati Vaše podatke onoliko dugo koliko je potrebno u svrhu obrade pitanja ili zahtjeva te dodatnih šest mjeseci da bi mogli obraditi bilo kakva naknadna pitanja.
Ako prijavite sliku za natjecanje sa slikama, slika bi se mogla objaviti na internetskoj stranici. Ostali osobni podaci koje šaljete prilikom prijave za natjecanje sa slikama ili prilikom sudjelovanja u promocijama će se zadržati sve dok pobjednik/pobjednici ne zaprime nagradu/nagrade.

Kolačići
Na našoj internetskoj stranici koristimo kolačiće. Kolačić je mala datoteka koju šalje internetski poslužitelj i pohranjuje se na Vašem računalu. Treće strane koje mi angažiramo također smještaju kolačiće na Vašem računalu. Prilikom prve posjete našoj internetskoj stranici, prikazati će se obavijest koja pojašnjava razlog korištenja kolačića. Klikom na prihvaćanje, omogućujete postavljanje kolačića.

Zaključili smo sporazum o primjeni kolačića i aplikacija sa trećim stranama koje postavljaju kolačiće. Međutim, Bostik Benelux B.V. nema potpunu kontrolu nad onim što strane koje nude takve aplikacije rade sa kolačićima kada se isčitavaju. Za daljnje informacije o navedenim aplikacijama i što oni rade sa kolačićima, molimo pogledajte Izjavu o zaštiti privatnosti navedenih strana (napomena: strane se mogu s vremena na vrijeme mijenjati)

Naša internetska stranica primjenjuje kolačiće koji su potrebni da bi se osiguralo pravilno funkcioniranje internetske stranice. Dodatno koristimo naredne analitičke kolačiće za praćenje interakcije posjetitelja naše internetske stranice:
o Google Analytics;

Kako bi saznali više o stranama koje postavljaju navedene kolačiće i o namjeni kolačića, preporučamo da pročitate Izjavu o zaštiti privatnosti navedenih strana.

Google Analytics
Ova internetska stranica koristi Google Analytics, usluge u području internetske analitike koje pruža Google Inc. ("Google"). Google Analytics također koristi takozvane "Kolačiće". To su tekstualne datoteke koje se pohranjuju na Vašem računalu i koje omogućavaju analizu Vašeg korištenja internetske stranice. Informacije generirane kolačićima o korištenju ove internetske stranice se obično prenose u Google poslužitelj u SAD-u i tamo se pohranjuju. Ako se na ovoj internetskoj stranici aktivira IP-anonimizacija, Vašu će IP-adresu Google prvo skratiti unutar država članica Europske unije i ostalih država članica Europskog gospodarskog prostora.
Samo u iznimnim slučajevima će se prvo poslati potpuna IP adresa u Google poslužitelj u SAD-u i tada se skratiti. Po nalogu upravitelja ove internetske stranice, Google će koristiti ove informacije za procjenu korištenja internetske stranice, sastavljanjem izvješća o aktivnostima na mrežnoj stranici i pružanjem usluga vezane uz internetsku stranicu te o korištenju interneta.
Ne prikupljamo niti ne koristimo informacije u ikoju drugu svrhu osim u svrhe opisane u ovoj Politici zaštite privatnosti, osim u slučaju da smo unaprijed pribavili Vašu suglasnost.

Zaštita
Bostik Benelux B.V. poduzima odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere da bi se zaštitili Vaši podaci od gubitka i od nezakonite obrade, kao što je krađa ili neovlašteno pregledavanje.
Bostik Benelux B.V. poduzima naredne sigurnosne mjere:
o Koristimo sigurno povezivanje što zaštićuje sve informacije koje se izmijenjuju između Vas i naše internetske stranice prilikom unošenja osobnih podataka.

Vaša prava s obzirom na osobne podatke
Vaše je pravo poduzeti radnje opisane u nastavku:
o Imate pravo podnijeti zahtjev za uvid u podatke koje obrađujemo o Vama.
o Imate pravo zatražiti pregledavanje podataka koje obrađujemo o Vama u često upotrebljavanom formatu.
o Imate pravo podnijeti zahtjev za ispravkom ili brisanjem podataka ako su netočni ili ako više nisu relevantni.
Ako želite ostvariti navedena prava, slobodno nas kontaktirajte. U tu svrhu, vidi kontakt podatke na kraju Izjave o zaštiti privatnosti i primjeni kolačića.
Ako imate pritužbu na postupanje sa Vašim podacima, molimo kontaktirajte nas. Kao druga mogućnost, imate također pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu (Nizozemsko tijelo za zaštitu podataka).

Treće strane
Informacije se ne dijele s trećim stranama. U nekim se slučajevima informacije interno razmjenjuju. Naši zaposlenici imaju obavezu poštivati povjerljivost Vaših informacija.

Promjene
Ova Izjava o zaštiti privatnosti prilagođena je korištenju i mogućnostima naše internetske stranice. Modifikacije i/ili promjene na internetskoj stranici dovode do promjena u našoj Izjavi o zaštiti privatnosti. Stoga se savjetuje redovno pregledavanje ove Izjave o zaštiti privatnosti.

Uređivanje/ otkazivanje usluge newslettera
Na kraju svake elektroničke pošte, imate priliku promijeniti Vaše informacije ili otkazati usluge.

Uređivanje/odjavljivanje komunikacije
Ako želite promijeniti Vaše informacije ili ako želite da Vas se ukloni iz datoteka, molimo kontaktirajte nas. Vidi dolje navedene kontakt informacije.

Kontakt informacije
Bostik Benelux B.V.
Denariusstraat 11, 4903 RC Oosterhout, Nizozemska
Broj telefona: +31 (0) 162 491000
E-mail: info@denbraven.nl

Ažurirana Politika o zaštiti privatnosti Bostik
Sukladno novoj GDPR (Smjernici o zaštiti podataka 95/46/EC)