ЗА ДЕН БРАВЕН | Den Braven

Ден Бравен - Кои сме ние?

Ние сме динамична и предприемчива мултинационална компания, в която работят 1 200 ентусиазирани служители. Всяка година ние произвеждаме стотици милиони опаковки със силикони, полиуретанови пени, аерозоли, лепила, които се влагат в строителната индустрия по цял свят. Ден Бравен притежава 8 производствени предприятия и 25 търговски и дистрибуторски подразделения. Чрез така изградената международна търговска мррежа, ние осъществяваме продажби в целия свят.

От основаването на компанията през 1974 г., ние сме се специализирали в производството на висококачествени, сертифицирани по ISO изолатори, силикони, лепила, полиуретанови пени и технически аерозоли. Продуктите основно задоволяват нуждите на строителната индустрия, но намират широко приложение и в много други промишлени области. Като следствие от изключително силното и динамично разрастване на компанията в последните години, тя се е утвърдила като лидер на пазарите в много страни. Можете да ни разпознаете лесно под няколко собствени търговски марки, като Den Braven, Zwaluw, Hercuseal и Tectane или под частните етикети на много наши партньори.

Комбинацията от производство на световно равнище, научна и развойна дейност, нашата гъвкавост и насоченост към клиента и изследване на неговите нужди и изисквания, както и богатото ни порфолио от продукти и обслужване, са довели до успеха на компанията през тези 44 години. Близостта на представителите на компанията до пазара позволява до клиентите бързо да достигат точните решения на всеки възникнал въпрос и да бъдат удовлетворявани нуждите от точните подукти.

В бъдеще Ден Бравен ще продължи да инвестира в нови възможности за утвърждаване на продуктите си чрез научен подход и знания. Имаме обучителен център и всеотдаен екип, който задълбочено подготвя търговските ни представители, нашите клиенти и партньори, което им позволява да са изключително успешни на пазара.