Produkty | Den Braven

SILIKON FIRE

SILIKON FIRE
Silikon ogniochronny / Pyropol

Den Braven Silikon Fire to jednoskładnikowy, trwale elastyczny silikonowy kit uszczelniający z neutralnym systemem utwardzania, przeznaczony do uszczelnień w systemach biernej ochrony przeciwpożarowej.

Korzyści

  • Tworzy trwale elastyczną i szczelną fugę
  • Neutralny system utwardzania (nie powoduje korozji)
  • Odporny na wodę i czynniki atmosferyczne
  • Wygodny w formowaniu i wygładzaniu
  • Nie ścieka
  • Klasa reakcji na ogień PN-EN 13501-1:2004 - B-s1, d0 (klasyfikacja dotyczy następujących wymiarów szczeliny: szer. do 40mm, głęb. do 12mm, całkowita dług. do 4m, powierzchnia maksymalna 1,5 m²)
  • Krajowa ocena techniczna ITB-KOT-2019/0856 wydanie 1; Krajowy certyfikat stałości właściwości użytkowych 020-UWB-2355/W; Krajowa deklaracja właściwości użytkowych 26/00 z 26.06.2019

Obszar użycia

Ogniochronne uszczelnianie pionowych, prostych złączy liniowych, o równoległych powierzchniach, usytuowanych pomiędzy dwoma sąsiadującymi elementami w pionowych przegrodach budowlanych, wg normy PN-EN 1366-4+A1:2011. Do stosowania wewnątrz budynków, do wypełniania złączy liniowych pomiędzy elementami wykonanymi z betonu, żelbetu lub murowanymi z bloczków z betonu komórkowego, cegły silikatowej lub ceramicznej (pełnej, kratówki, dziurawki) na spoinach pełnych, o gęstości co najmniej 600 kg/m3 i grubości 15 cm lub 25 cm (zgodnie z dokumentacją). Uszczelnione złącza liniowe zgodnie z dokumentacją za pomocą piany Den Braven PUR FOAM FIRE (DBS-9802 PUR) lub Den Braven GUN FOAM FIRE (DBS-9802 NBS), w kombinacji z kitem silikonowym Den Braven SILIKON FIRE (Pyropol), sznurem dylatacyjnym Den Braven PE Round Profile o średnicy φ 15 mm lub φ 40 mm, niepalną wełną mineralną, skalną o gęstości nie mniejszej niż 160 kg/m3 zostały sklasyfikowane wg PN-EN 13501-2:2016 w klasach odporności ogniowej od EI 120 do EI 240 (w zależności od rozwiązania). Ponadto, w przypadkach, gdy nie jest wymagana odporność ogniowa, kit można stosować wewnątrz budynków do wypełniania szczelin i złączy liniowych w ścianach wewnętrznych i zewnętrznych, o zdolności przemieszczania się do 25% (klasa 25 wg PN-EN ISO 11600:2004).

Charakterystyka

Okres trwałości

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu w temperaturze +5°C do +25°C. Okres trwałości: 12 miesięcy od daty produkcji.

Kolory
Wybierz kolor
Numer artykułu Kod paskowy EAN Opakowanie Treść
117517 8711595117517 Kartusz 300 ml

Zadaj pytanie

Czy masz pytanie SILIKON FIRE? Z przyjemnością pomożemy

* Wymagane pola