Misja firmy | Den Braven
Wybór krajów

Bostik - Polityka QHS&E

Misją firmy Bostik jest osiągnięcie pozycji lidera rynkowego wysokiej jakości produktów uszczelniających. Strategią prowadzącą do osiągnięcia tego celu jest efektywna produkcja innowacyjnych produktów w konkurencyjnych cenach, które spełniają wysokie wymagania klientów, przy zapewnieniu dobrych warunków pracy i redukcji zanieczyszczenia środowiska.

Zarząd Bostik zobowiązał się do implementacji polityki QHS&E.

Działalność firmy związana jest z rozwojem, produkcją, dystrybucją i sprzedażą uszczelniaczy, klejów, pian montażowych i kitów.

Stopień implementacji polityki QHS&E jest systematycznie oceniany w ramach systemu QHS&E. System QHS&E jest integralną częścią procesów Bostik.

System QHS&E składa się z 4 części:

QUALITY (JAKOŚĆ)
System zarządzania jakością zgodny z ISO 9001:2008. Kluczowe obszary tego systemu dotyczą zakupów, badań i rozwoju produktów, optymalizacji procesów produkcji, redukcji reklamacji i sposobu rozpatrywania reklamacji, zapewnienia wysokiego poziomu kompetencji pracowników.

HEALTH & SAFETY (ZDROWIE i BEZPIECZEŃSTWO)
Plan zapewnienia optymalnego bezpieczeństwa i higieny pracy na każdym stanowisku, dla każdego pracownika oraz współpracownika, tj. dostawcy, wykonawcy, gościa.

ENVIRONMENT (ŚRODOWISKO)
System, który zakłada zgodność ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa w dziedzinie ochrony środowiska, celem minimalizacji szkodliwości działalności produkcyjnej na otoczenie Bostik. System ten dodatkowo skupia się na rozwoju produktów i procesów przyjaznych środowisku, zwiększając udział produktów odnawialnych lub pochodzących z recyklingu.

Na bazie systemu QHS&E tworzone są coroczne plany rozwoju i poprawy działalności firmy. Na ten cel odbywają się regularne konsultacje pomiędzy wszystkimi odpowiedzialnymi działami, by zapewnić skuteczną implementację tych planów. Podczas corocznego spotkania Zarządu cele i efekty polityki QHS&E są poddawane ocenie, w razie konieczności także działaniom korygującym.

Bostik dąży do otwartej komunikacji z klientami, pracownikami, organami władzy lokalnej i społecznością lokalną.

Zarząd Bostik