Produkty | Den Braven

OGIEŃ

Pasywna ochrona przeciwpożarowa Den Braven Zasadniczo rozróżnia się dwa rodzaje zabezpieczeń ogniochronnych, aktywne i pasywne. Zabezpieczenia...

Przeczytaj więcej
1 Znalezione produkty

Piana ogniochronna pistoletowa

Gun Foam Fire

OGIEŃ

Pasywna ochrona przeciwpożarowa Den Braven
Zasadniczo rozróżnia się dwa rodzaje zabezpieczeń ogniochronnych, aktywne i pasywne.

Zabezpieczenia aktywne to systemy, które są uruchamiane mechanicznie lub elektronicznie w przypadku pożaru, podczas gdy zabezpieczenia pasywne to systemy zabezpieczające konstrukcję budynku przed zawaleniem się oraz rozprzestrzenianiem się ognia do innych części budynku.

Aktywna ochrona przeciwpożarowa (AFP)
(AFP) to integralna część strategii ochrony przeciwpożarowej, którą charakteryzują elementy i/lub instalacje wymagające zaistnienia określonego czynnika (reakcji) w celu ich uruchomienia, inaczej niż pasywna ochrona przeciwpożarowa (PFP). Do aktywnej ochrony zaliczamy m.in.:
• Sygnalizacja pożaru
• Instalacja wyciągowa dymu oraz ciepła
• Instalacja gaszenia pożaru
• Instalacja tryskaczowa

Pasywna ochrona przeciwpożarowa (PFP)
(PFP) to integralna część ochrony przeciwpożarowej konstrukcji oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego w budynkach. Pasywna ochrona przeciwpożarowa ma za zadanie powstrzymanie ognia lub ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia za pomocą ognioodpornych ścian, stropów i drzwi, a także zabezpieczeń elementów krytycznych takich, jak słupy nośne i belki, przed szybkim zawaleniem się na skutek pożaru.

Mniejsze strefy pożarowe, składające się z jednego lub kilku pomieszczeń lub poziomów, pozwalają zapobiec lub ograniczyć prędkość rozprzestrzeniania się ognia do innych części budynku. Pozwala to ograniczyć zakres uszkodzeń oraz zapewnia osobom przebywającym w budynku więcej czasu na ewakuację lub przejście do bezpiecznej strefy.

Pasywna ochrona przeciwpożarowa ma na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia do określonej strefy a także zabezpieczenie elementów nośnych budynku przed jego oddziaływaniem prowadzącym do osiągnięcia poziomu krytycznego. W tym celu do projektowania i budowy stosuje się różne specjalnie opracowane surowce i materiały.

Skuteczniejsza ochrona przeciwpożarowa budynków dzięki Zwaluw FireProtect®

Zwaluw FireProtect® to szeroka oferta certyfikowanych i homologowanych produktów zapewniających pasywną ochronę przeciwpożarową przeznaczonych do dylatacji i złączy a także otworów i przepustów w strefach pożarowych.

Produkty zapewniające pasywną ochronę przeciwpożarową, stanowiące część konstrukcji budynku, mają głównie na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia, wysokiej temperatury i dymu a tym samym zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpożarowego:
• Pasywna ochrona przeciwpożarowa ratuje życie
• Pasywna ochrona przeciwpożarowa ogranicza uszkodzenie materiałów
• Pasywna ochrona przeciwpożarowa ogranicza straty i minimalizuje przestoje na skutek pożaru
• Pasywna ochrona przeciwpożarowa zabezpiecza konstrukcję budynku

Pod zastrzeżoną marką Zwaluw FireProtect® Den Braven opracował pełną ofertę produktów zapewniających pasywną ochronę przeciwpożarową. Wszystkie produkty oraz środki zostały poddane testom oraz otrzymały certyfikaty i dopuszczenia zgodnie ze znowelizowanymi normami europejskimi NEN EN 1366-3 (Uszczelnienia przejść instalacyjnych) i NEN 1366-4 (Uszczelnienia złączy liniowych).