Akrilik mastikler su bazlı boyalar ile boyanabilmelerinin yanı sıra çözücü esaslı boyalarla da çok iyi şekilde boyanabilirler. Fakat boyanabilir özellikte olmalarına rağmen akrilik derzlerde boya tabakalarının çatlamaları mümkündür.

Bunun birkaç nedeni olabilir:

Akrilik derzlerin erken boyanması:
Kürleşmenin tam olarak tamamlanmadığı, mastiğin yapısındaki suyun buharlaşmasının devam ettiği boyamanın erken yapıldığı durumlarda, yapıdaki suyun buharlaşması sonucu oluşacak büzülmeler ile mastik ile beraber hareket edemeyen esnek olmayan boya tabakasında çatlamalara görülebilir. Boyanın daha az esnek olduğu durumlarda bu problemin görülmesi daha erken olur.

Akrilik derzlerin deforme olması:
Derzlerin diğer yapı elemanları ile etkileşimlerinden ve hareket etme eğilimlerinden dolayı mastiklerin özellikle esnek olmaları gereksinimi doğmuştur. Sert ve mastik gibi elastik olmayan boyaların kullanılması sonucu mastik ile aynı hareket kabiliyetinde olmayan boyalarda çatlamalar oluşabilir. Genellikle hareket eğiliminin çok az olmasından dolayı içerideki derzlerde bu risk çok düşüktür.

Boyaların çatlamaya karşı duyarlılıkları:
Boyaların doğal yapısından kaynaklı özellikleri de oluşabilecek çatlamaların nedeni olabilmektedir. Katı madde oranı yüksek boyaların iç mekanlarda kullanımlarında oluşabilecek çatlamalar tamda bununla ilgilidir. Genellikle dış cephe boyaları ve yarı parlak iç mekan boyalarında çatlama oluşumlarına karşı hassasiyet bulunmamaktadır.

Düşük sıcaklıkta yüzeylerde yapılan uygulamalar
Emülsiyon esaslı boyaların düşük sıcaklıkta yüzeylere uygulanması sonucu çatlamalar oluşabilmektedir. Emülsiyon esaslı boyalarda iyi bir film tabakası oluşturabilmek için minimum yüzey sıcaklığının sağlanması gerekir ki genellikle bu sıcaklık +7°C dir.
Mesela içerideki bir cam derzinde kışın emülsiyon esaslı boyalar ile yapılan boyamalarda, camın dışarıdaki soğuk hava ile direkt temas etmesinden dolayı mastik yüzey sıcaklıkları düşük olabilir. İç ortam sıcaklığı yeterince yüksek (+7°C üzerinde) olsa bile, mastik yüzey sıcaklıkları temastan dolayı düşük olabilir ve buda oluşan film tabakasında çatlamalara yol açabilir.

Sabun ile temas durumlarında
Son olarak sabunlu su ile yapılan düzeltme işlemlerinden sonra boya yapılmadan önce uzaklaştırılmayan sabun artıkları, boyanın kuruma sırasında oluşacak film tabakasının gelişimini olumsuz etkilemektedir.

Garanti
Den Braven tarafından tavsiye edilen şartlarda muhafaza edilmesi ve uygulanması durumunda tanımlanan özellikleri garanti edilmektedir. Belirlenen satış koşullarımızı aşan kullanım miktarlarından oluşabilecek tesadüfi ve dolaylı sonuçlardan dolayı sorumluluk kabul edilmemektedir.

Sorumluluk
Bu teknik dokümanda ve dijital yayınlarda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır, genel nitelikte bilgiler olup Den Braven bu bilgilerden dolayı sorumluluk kabul etmemektedir. Bu ürünün uygulama için uygun olup olmadığını kendi testleri ile doğrulanması kullanıcının sorumluluğundadır.