Genel politika | Den Braven

Genel politika

DEN BRAVEN QHS&E POLİTİKASI

Yüksek kalitede teknik sızdırmazlık ürün grupları ile pazar lideri konumuna gelmek genel amaçlarımız arasında yer almaktadır. İnovasyon anlayışı, etkili ve verimli rekabetçi ürün politikası, dikkate alınan müşteri gereksinimleri, iyi çalışma koşulları ve çevreye karşı hassasiyet bu amaca ulaşma doğrultusunda önceliklerimizdir.

QHSE(Kalite, Sağlık, Güvenlik, Çevre) politikalarının tam anlamıyla uygulanması şirketimiz tarafından taahhüt edilmektedir. Sızdırmazlık, yapıştırıcı ve dolgu ürünlerinin geliştirmesi, üretimi ve satış prosesleri şirket faaliyetlerimizdir.

QHSE politikalarının uygulanması yine bu sistem tarafından sistematik olarak değerlendirmeler ile sağlanır. Bu politikalar Den Braven içerisinde mevcut iş faaliyetlerinin vazgeçilmez bir parçasıdır. Bu sistem şunları içermektedir:

•ISO 9001:2008 kalite yönetim sistemi ile, satın alma yöntemlerinin belirlenmesi, ürün geliştirme, üretim süreçlerinin iyileştirilmesi, şikayetlerin minimize edilmesi, çalışanların yetkinliğinin sağlanması gibi standartlar oluşturulmaktadır.

•Sağlık ve güvenlik politikası ile her çalışanın veya etkilenmesi muhtemel ziyaretçinin, tedarikçinin ve yüklenicinin en uygun güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarının oluşturulması için maksimum çaba sarf edilmektedir.

•Çevre yönetim sistemi ile yasa ve yönetmeliklere uygun şekilde çevreye olan etkiyi en az düzeye indirmek, çevre dostu üretim tekniklerini ve ürünleri seçmek ve geri dönüşümlü ürünlerin kullanımını arttırmak çevre politikamızdır.

QHSE sistem bileşenlerinin katkısı ile yapılan yıllık planlar ile şirket performansının artırılması sağlanır. Sorumlu bütün departmanlar arasında ortak istişare yapılarak planların uygulanması ile daha etkili sonuçlar elde edilir. Bu politikalarının denetlenmesi, uygunluğu ve yıllık planlar ile koordinasyonu QHSE yöneticileri sorumluluğundadır.

Yıllık yönetim toplantıları sırasında QHSE politikaları amaç ve sonuçları değerlendirilir ve gerekir ise düzenlemeler yapılır.

Den Braven şirket olarak müşterileri, çalışanları, yetkilileri ve yerel vatandaşlar ile sürekli açık bir şekilde iletişim kurma çabası içerisindedir.

Yönetim tarafından imzalanmış ve onaylanmıştır.