Solventlerin ve endüstriyel kimyasalların silikonlar üzerindeki etkisi ile ilgili soruya aşağıdaki veriler üzerinden cevap verilebilir.

Genel olarak silikonlar kimyasal olarak inert yapıdadır ve çok az sayıda malzeme tarafından etkilenebilirler. Konstantre edilmiş sülfirik asit, hidroflorik asit ile uzun süreli maruziyet ve bunların yüksek basınçlı buharı ile temas silikonlar üzerinde olumsuz etkilere sebep olabilir.
Silikon gibi bir elastomerler kendine yakın çözünürlük parametrelerine sahip diğer materyalleri fiziksel olarak absorbe etme eğilimindedir. Bu absorbsiyon sonucu silikonlarda şişmeler veya yumuşamalar oluşabilir.

Çok azda olay bu durum bazı uygulamalarda avantaj olabilmektedir.
Örneğin, solvent ile temas eden contalama amaçlı kullanılan silikon mastiklerin hafif şişmesi daha iyi bir sızdırmazlık sağlayabilir. Solvent ile temas eden silikonlarda öncelikle fiziksel bir değişim meydana gelir. Solvent buharlaştıktan sonra silikon orijinal fiziksel özelliklerine geri döner.