Mutfak, banyo, yüzme havuzu, kesimhaneler, soğuk hava depoları ve gıda depolarında mantar oluşumu gözlenebilir. Sıcaklık, nem, sabun kalıntıları gibi nedenlerden dolayı havadaki bakteriler ıslak yüzeylerde büyümeye başlamaktadır ve bir süre sonra temizlenmesi çok zor bir duruma gelirler. Bu olay eklemlerin üzerindeki mastiklerde meydana gelebilir. Genellikle %60 nem ihtiva eden ortamlarda oluşan bu durum, nem oranının yüksek olduğu ortamlarda daha hızlı gelişmektedir.

Mantar oluşumunu önleme:
İyi havalandırma ve iklimlendirme ve yüzeyde sabun artıklarının bırakılmamasına dikkat edilerek mantar oluşumu mininum düzeye indirilebilir. Bu öneriler yardımcı olmakla beraber bazı alanlarda anti bakteriyel mastiklerin kullanılması ile tam çözüm sağlanmaktadır.

Fungistatik mastikler ile çalışma:
Fungistatik mastikler içeriğinde fungisit (mantar önleyici katkı) olarak adlandırılan katkı maddeleri içerirler. Bu fungusitler eklem üzerindeki mastik yüzeyinde yayılmış su içerisinde az miktarda çözünebilirler.
Fungisitler mastiklerin yüzeyinde yerleşmiş olan mantar bakterilerinin büyümesini ve gelişmesini engelleyici özellikltedirler.
Fungisitlerin su içerisinde çok azda olsa çözünebilir olması sonucu zaman içerisinde mastik içerisinden sızmalar oluşmakta ve fungistatik özellikler azalabilmektedir.
Temizlik sırasında sıcak veya basınçlı su kullanılması fungistatik özelliklerinin kaybolmasını hızlandırmaktadır.
Kullanılan kimyasal temizlik malzemeleri ve yağ içerisinde çözünen temizlik ajanları da fungisitlerin mastiklerin dışına sızmasını hızlandıran nedenler arasında yer alır.
Agresif temizlik malzemelerinin kullanılması (klor içeren çamaşır suyu ve sodyum-hipoklorid gibi) ile saldırıya maruz kalan fungisitler kullanılmaz duruma gelirler.

Özellikler
Fungistatik özellikler ISO 846 A+b standartlarına göre test edilmiştir. En sık görülen mantar çeşitleri dikkate alınmıştır.
Bununla beraber uygulamada esnasındaki mevcut ortam şartları mastik yüzeyinde mantar oluşumuna neden olabilir.

Özet
Fungistatik mastiklerin kullanılması yüzeyde mantar oluşumunu engellemekte veya minimum düzeye indirmektedir.
Bununla beraber ortam koşullarının gerektirdiği şekilde temizliklerin yapılması veya farklı bölgelerde farklı mantar bakteri türlerinin olduğu düşünülmelidir. Uygulamadan bir süre sonra normal olarak mantar oluşma ihtimali de bulunmaktadır.
Bundan dolayı ürünün mantar oluşumuna karşı dayanımına, performansına ve oluşum süresine dair garanti verilememektedir.

Garanti
Den Braven tarafından tavsiye edilen şartlarda muhafaza edilmesi ve uygulanması durumunda tanımlanan özellikleri garanti edilmektedir. Belirlenen satış koşullarımızı aşan kullanım miktarlarından oluşabilecek tesadüfi ve dolaylı sonuçlardan dolayı sorumluluk kabul edilmemektedir.

Sorumluluk
Bu teknik dokümanda ve dijital yayınlarda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır, genel nitelikte bilgiler olup Den Braven bu bilgilerden dolayı sorumluluk kabul etmemektedir.
Bu ürünün uygulama için uygun olup olmadığını kendi testleri ile doğrulanması kullanıcının sorumluluğundadır.