Termeni şi Condiţii Generale | Den Braven
Selector de tara

TERMENI SI CONDITII DE UTILIZARE WEBSITE

SC Den Braven Romania Comex SRL si-a deschis site-ul www.denbraven.ro pentru a-si informa personal toti clientii. Utilizarea acestui site de catre dumneavoastra este conditionata de respectarea conditiilor generale de acces si de utilizare detaliate mai jos („Conditii generale”), precum si de respectarea ansamblului de legi aplicabile. Atunci cand accesati site-ul, cand il parcurgeti si il utilizati, dumneavoastra acceptati implicit si neconditionat Conditiile Generale, care prevaleaza asupra oricarei alte intelegeri pe care ati putea s-o aveti cu SC Den Braven Romania Comex SRL, cu toti membrii retelei sale comerciale sau numai cu unii dintre acestia.

CONDITII GENERALE
DREPTURI DE AUTOR SI/SAU DREPTURI ASUPRA DESENELOR SI MODELELOR INDUSTRIALE:
SC Den Braven Romania Comex SRL este detinatorul site-ului de fata. Fotografiile, textele, sloganurile, desenele, imaginile, secventele animate sonore, precum si toate lucrarile integrate in acest site sunt proprietatea SC Den Braven Romania Comex SRL sau a unor terti care au autorizat SC Den Braven Romania Comex SRL sa le utilizeze.
Reproducerile, pe hartie sau digitale, ale site-ului sus mentionat si/sau ale lucrarilor care sunt reproduse pe site sunt autorizate cu conditia ca acestea sa fie destinate unei folosinte strict personale, excluzand orice utilizare in scopuri publicitare si/sau comerciale si/sau de informare, astfel incat sa se conformeze dispozitiilor legislative privitoare la proprietatea intelectuala.
Cu exceptia dispozitiilor de mai sus, orice reproducere, prezentare, utilizare sau modificare partiala sau integrala a site-ului , indiferent prin ce procedeu ori pe ce suport, a diverselor lucrari care il compun, fara a se fi obtinut in prealabil autorizatia de la SC Den Braven Romania Comex SRL, este strict interzisa si constituie INFRACTIUNE ce se pedepseste conform legislatiei in vigoare.

DREPTURI DE MARCA:
Numele DEN BRAVEN, logo-ul (blazon) DEN BRAVEN, sunt marci inregistrate de catre SC Den Braven Romania Comex SRL. Alte marci sunt de asemenea mentionate pe site; ele sunt teoretic identificate printr-o majuscula. Acestea sunt folosite de SC Den Braven Romania Comex SRL, fie cu autorizatia titularului, fie ca simpla indicare a unor produse sau servicii. Reproducerea, imitarea, utilizarea sau aplicarea acestor marci fara a fi obtinut in prealabil autorizatie de la SC Den Braven Romania Comex SRL sau de la titularii respectivi constituie INFRACTIUNE ce se pedepseste conform legilor in vigoare.

INFORMATII DESPRE PRODUSE SI SERVICII:
Aceste pagini constituie o prezentare generala a gamei de produse si servicii SC Den Braven Romania Comex SRL distribuite in Romania. Imaginile produselor de pe site sunt cu titlu de prezentare si nu atrag responsabilitatea SC Den Braven Romania Comex SRL. SC Den Braven Romania Comex SRL isi rezerva dreptul de a modifica/actualiza informatiile ce figureaza in prezentul site pe internet in orice moment, fara preaviz, tinand cont de trasatura interactiva a site-ului, fara ca modificarile sa presupuna responsabilitatea SC Den Braven Romania Comex SRL, a membrilor retelei sale sau a angajatilor sai.
HYPERLINK-uri:
Plasarea unui hyperlink spre site-ul www.Den Braven.ro necesita o autorizatie prealabila in scris de la SC Den Braven Romania Comex SRL. Astfel ca trebuie sa contactati responsabilul site-ului www.denbraven.ro. SC Den Braven Romania Comex SRL nu poate fi facuta in nici un caz, responsabila pentru punerea la dispozitie a unor site-uri care fac obiectul unui hyperlink plecand de la site-ul www.denbraven.ro si nu este responsabila, in nici un fel, de continutul, produsele, serviciile etc. disponibile pe aceste site-uri sau plecand de la aceste site-uri.

LIMITAREA RESPONSABILITATII:
Utilizatorul foloseste site-ul pe riscul propriu. In nici un caz, SC Den Braven Romania Comex SRL nu va putea fi facuta responsabila pentru daune directe sau indirecte si in special pentru prejudiciul material, pierderea de date sau de program, prejudiciul financiar, rezultand din accesul sau utilizarea acestui site sau a tuturor site-urilor care sunt legate de el. Continutul site-ului este prezentat fara nici o garantie, de nicio natura.
Informatiile asupra produselor si serviciilor acestora corespund unei definitii la momentul redactarii lor sau al actualizarii diverselor pagini ale site-ului; ele sunt oferite numai cu titlu informativ si deci nu sunt si nu trebuie sa fie considerate ca o oferta contractuala a produselor si serviciilor oferite de SC Den Braven Romania Comex SRL si de partenerii sai. Erori sau omisiuni pot interveni oricand.

DREPT APLICABIL:
Prezentele Conditii Generale, precum si orice litigiu in legatura cu/sau decurgand din clauzele acestor Conditii Generale sau din accesarea / functionarea / disfunctionalitatea site-ului se supun dreptului intern roman. Limba Conditiilor Generale si a site-ului este limba romana. In caz de litigiu, numai instantele romanesti vor fi considerate competente.

ACTUALIZAREA CONDITIILOR GENERALE:
SC Den Braven Romania Comex SRL isi rezerva dreptul de a modifica si actualiza in orice moment accesul la site, precum si Conditiile Generale. Aceste modificari si actualizari sunt opozabile/aplicabile utilizatorului de indata ce au fost postate pe site; prin urmare, utilizatorul trebuie sa se raporteze in mod regulat la aceasta rubrica pentru a verifica Conditiile Generale in vigoare.