Εδώ έχουμε δύο καταστάσεις: A) Σφραγιστικό που εφαρμόζεται σε στρώση βαφής, B) Βαφή που εφαρμόζεται σε στεγανωτικό αρμό.