Μερικές φορές όταν ανοίγει ένα φυσίγγιο είναι ορατός ένας μικρός ελαιώδης διαχωρισμός. Αυτό το αποκαλούμε διύλιση.

Η διύλιση είναι μια κλασική διαδικασία διαχωρισμού μεταξύ υγρών και στερεών, ένα γνωστό φυσικό φαινόμενο. Ανακαλύψαμε ότι η υγρή φάση περιέχει όλα τα στοιχεία του σφραγιστικού εκτός από το υλικό πληρώσεως: πολυμερές + πλαστικοποιητής + συνδετικό υλικό + καταλύτης + πρόσθετες ουσίες.

Το ελαιώδες υγρό που απομονώνεται από το σφραγιστικό ωριμάζει με την παρουσία υγρασίας. Πιστεύουμε ότι το δίκτυο υλικών πληρώσεωςσυμπεριφέρεται ως κόσκινο και το διυλισμένο υγρό μετακινείται μέσω αυτού. Αυτά τα φαινόμενα μπορεί να οφείλονται σε μιααλλαγή πίεσης στο φυσίγγιο. Η αλλαγή θερμοκρασίας νύχτας/ημέρας βοηθά να δημιουργηθεί συμπίεση.

Στο φυσίγγιο παρατηρούμε πάντα τη διύλιση στην κορυφή. Παρατηρήσαμε επίσης την παρουσία μιας μικρής ποσότητας αέρα ακριβώς επάνω από το διυλισμένο υγρό. Η διαφορά πίεσης εκείνου του αέρα θα μπορούσε να δημιουργήσει μια μικρή υποπίεση στην κορυφή του φυσιγγίου που θα μπορούσε να τραβήξει το διυλισμένο υγρό μέσω της μάζας του υλικού.
Η διύλιση παρατηρήθηκε τις περισσότερες φορές σε σφραγιστικό εμπλουτισμένο με πλαστικοποιητές, αλλά το έχουμε δει να συμβαίνει και σε σφραγιστικό 100% καθαρό.

Η σύστασή μας στον πελάτη
Η διύλιση είναι έμφυτη στο προϊόν. Δεν μπορούμε να προβλέψουμε εάν ένα φυσίγγιο θα έχει κάποια διύλιση ή όχι. Η διύλιση μπορεί να αφαιρεθεί από τον πελάτη πριν από τη χρήση του σφραγιστικού. Δεν ασκεί καμία επίδραση στις ιδιότητες του σφραγιστικού. Ο πελάτης μπορεί να χρησιμοποιήσει το σφραγιστικό χωρίς κανένα κίνδυνο μετά από την αφαίρεση του διυλισμένου υγρού.

Ανατροφοδότηση από τους πελάτες μας
Η διύλιση έγινε αποδεκτή από τους πελάτες μας ως μέρος του προϊόντος μας. Οι πελάτες μας ενημερώνουν τους πελάτες τους όποτε εισπράττουν στοιχεία σχετικά με τη διύλιση