Παρότι γενικά τα ακρυλικά σφραγιστικά μπορούν να βαφτούν πολύ καλά με ριπολίνες αλλά και χρώματα νερού (για παράδειγμα, ακρυλικά ή πλαστικά χρώματα) είναι πιθανόν να ραγίσει η στρώση χρώματος στους ακρυλικούς αρμούς.

Αυτό μπορεί να συμβεί για πολλούς λόγους:

Βαφή του αρμού πριν την πλήρη ωρίμανση του ακρυλικού σφραγιστικού:

Εάν οι ακρυλικοί αρμοί βαφτούν πολύ νωρίς, πριν το ακρυλικό σφραγιστικό ωριμάσει πλήρως, δηλαδή κατά την εξάτμιση του διαλύτη (νερό) από τον αρμό, θα έχουμε ως συνέπεια οι αρμοί να συρρικνωθούν και λόγω της συρρίκνωσης το στρώμα του χρώματος θα επιμηκυνθεί και θα αρχίσει να ραγίζει. Εάν η βαφή είναι λιγότερο ελαστική, τότε το πρόβλημα θα εμφανιστεί συντομότερα.

Παραμόρφωση του ακρυλικού σφραγιστικού:
Η χρήση των σφραγιστικών προήλθε από την σκέψη ότι τα σφραγιστικά είναι ελαστικά και για αυτόν τον λόγο μπορούν να ακολουθήσουν τις κινήσεις του αρμού. Μια σκληρή μη ελαστική μπογιά που θα εφαρμοστεί στο σφραγιστικό δεν έχει αυτήν την ιδιότητα και ίσως παρουσιάσει ρωγμές λόγω της παραμόρφωσης του αρμού. Γενικά αυτό το ρίσκο είναι μικρό σε εσωτερικούς αρμούς λόγω της πολύ μέτριας κίνησης τους.

Ευαισθησία του χρώματος στο ράγισμα:
Η σύνθεση του χρώματος μπορεί να είναι η αποφασιστική αιτία για το ράγισμα της βαφής στους ακρυλικούς αρμούς. Αφορά κυρίως χρώματα για εσωτερική χρήση. Εξωτερικά χρώματα και ημι-γυαλιστερά χρώματα δεν είναι γενικά ευαίσθητα σε ράγισμα.

Εφαρμογή σε υπόστρωμα με πολύ χαμηλή θερμοκρασία:
Ένας ακόμα λόγος για το ράγισμα των χρωμάτων νερού είναι ότι το χρώμα έχει εφαρμοστεί σε ένα υπόστρωμα υπό πολύ χαμηλή θερμοκρασία. Χρώματα με βάση το νερό χρειάζονται μια ελάχιστη θερμοκρασία για να αναπτύξουν φιλμ χρώματος. Η θερμοκρασία αυτή είναι συνήθως περίπου +7°C. Εάν για παράδειγμα, ένας αρμός υαλοπίνακα βαφτεί εσωτερικά, χειμώνα, με μια βαφή νερού, η θερμοκρασία επιφάνειας του σφραγιστικού μπορεί να είναι πολύ χαμηλή λόγω της άμεσης επαφής με το παγωμένο εξωτερικό τζάμι. Έτσι ακόμα και αν η εσωτερική θερμοκρασία αέρα είναι αρκετά υψηλή (πάνω από +7°C) η θερμοκρασία επιφάνειας του σφραγιστικού θα μπορούσε να είναι πολύ χαμηλή και ως αποτέλεσμα να οδηγήσει στο ράγισμα του στρώματος της βαφής.

Υπολείμματα Σαπουνιού:
Τέλος, προτείνεται να αφαιρούνται πριν την βαφή τυχόν υπολείμματα σαπουνόνερου που έμειναν μετά την κατασκευή του αρμού. Τα υπολείμματα αυτά στον αρμό μπορεί να εμποδίσουν την πρόσφυση της βαφής κατά την διάρκεια του στεγνώματος του χρώματος.

Εγγύηση:
Η Den Braven εγγυάται ότι τα προϊόντα συμμορφώνονται, μέσα στο χρονικό όριο διάρκειας ζωής, με τις τεχνικές προδιαγραφές τους. Η ευθύνη δεν θα ξεπεράσει σε καμία περίπτωση το ποσό που καθορίζεται στους όρους πώλησής μας. Σε καμία περίπτωση δεν είναι υπεύθυνη η Den Braven για οποιουδήποτε είδους τυχαίες ή επακόλουθες ζημιές.

Ευθύνη:
Όλες οι παρεχόμενες πληροφορίες είναι αποτέλεσμα των δοκιμών και της εμπειρίας μας και είναι γενικής φύσεως. Εντούτοις δεν επιφέρουν ανάληψη οποιασδήποτε ευθύνης. Είναι ευθύνη του χρήστη να ελέγξει βάση δικών του δοκιμών εάν το προϊόν είναι κατάλληλο για την εφαρμογή.