PIANKI POLIURETANOWE

Poliuretan to jeden z najbardziej znanych uniwersalnych materiałów izolacyjnych. Rozprężna Ppianka poliuretanowa (lub w skrócie pianka PU) jest...

Przeczytaj więcej
Filtr

Marki handlowe
Technologie
Segmenty
17 products found

Piana pistoletowa wysokowydajna

Gun Foam 6006

Piana pistoletowa ultra wysokowydajna

Gun Foam 8008

Czyszczenie pistoletów do pian / PUR Cleaner

Czyścik Do Piany Poliuretanowej

Piana pistoletowa niskorozprężna

Gun Foam 2002

Piana pistoletowa do stolarki okiennej i drzwiowej z drewna, PCW, stali

Gun Foam 3003

Piana ogniochronna pistoletowa

Gun Foam Fire

Piana pistoletowa montażowa

Gun Foam Schody I Parapety

Piana pistoletowa zimowa

Gun Foam Winter

Styropian, płyty EPS i XPS / Montagefix-ST

Klej Do Płyt Styropianowych

Szybka piana montażowa klasy B3

Pur Foam Fast

Piana montażowa niskorozprężna

Pur Foam Premium PVC

Profesjonalna piana pistoletowa zimowa

Tecfoam Frost

Profesjonalna piana pistoletowa niskorozprężna

Tecfoam GLX

Piana zimowa niskorozprężna

Winter Foam PVC

Szybka piana montażowa klasy B2

Pur Foam Sprint

Piana ogniochronna wężykowa

Pur Foam Fire

PIANKI POLIURETANOWE

Poliuretan to jeden z najbardziej znanych uniwersalnych materiałów izolacyjnych. Rozprężna Ppianka poliuretanowa (lub w skrócie pianka PU) jest stosowana do wielu różnych zastosowań, takich jak wypełnianie szczelin, izolacja termiczna, izolacja akustyczna, łączenie oraz pasywna ochrona pożarowa. Obecnie trudno wyobrazić sobie sektor budownictwa bez stosowania takich materiałów izolacyjnych. Pianka poliuretanowa dostępna jest w wielu różnychoferowana jest w kilku rodzajach, np. jako pianka jedno lub dwuskładnikowa, dostępna w pojemnikach pod ciśnieniem w pojemnikach pod ciśnieniemkarnistrach. Ponadto pPiankę można aplikować ręcznie ręcznie nakładać ręką (za pomocą specjalnego adaptera) lub specjalnym pistoletem. W zależności od rodzaju, pianka rozszerza się nawet 30 krotnie w porównaniu do jej pierwotnej objętości i twardnieje pod wpływem wilgoci zawartej w powietrzu i materiałach budowlanych..

Den Braven jest oficjalnym członkiem FEICA. BędacBędąc członkiem FEICA oraz produkując OCF (pPiankę jednoskładnikową) Den Braven jest zobowiązaney wykonywać testy produktów zgodnie z procedurami badawczymi FEICA. Takie metody badań gwarantują spójność oraz zgodność produktów wprowadzanych na rynek. FEICA opracowało 19 metod wykonywania prób (TM) jakie członkowie FEICA są zobowiązani stosować, podając ich wyniki w danych technicznych.
a. Deklaracja producenta : http://www.feica.com/our-industry/pu-foam-technology-ocf/ocf-declaration-of-intent
b. Zapoznaj się b. Czytaj: z 19-oma metodami testowania pianwykonywania prób: http://www.feica.com/our-industry/pu-foam-technology-ocf

Wypełnianie szczelin
Pianka poliuretanowa może być stosowana z powodzeniem do wypełniania pęknięć i ubytków w budynkach oraz wolnych przestrzeni między ścianami, ramami drzwi oraz okienfutrynami oraz drzwiami. Do takich zastosowań Den Braven oferuje pianyki standardowe oraz premium, takie jak piany wysoko wydajne piany tzw. High Yield (MaxiMaxi-Foam), lub pianyki wysoce precyzyjne o kontrolowanej niskiej rozprężnościtradycyjne. Do wszystkich rodzajów pian Den Braven oferuje z prprzyjaznymie w obsłudze pistoletamiy do aplikacji.

Izolacja termiczna i szczelność
Pianka poliuretanowa jest także stosowana do wykonywania izolacji, np. ramfutryn okien lub konstrukcji, takich jak ściany i elementy dachu, , a także do zapewnienia lub uszczelnieania. Ekologiczne rozwiązania budowlane z dziedziny budownictwa pasywnego eliminują niepożądaną infiltrację y przepływ powietrza. Den Braven posiada w swojej ofercie unikalne pianyki o bardzo wysokim współczynniku . izolacyjności oraz bardzo niskiej przenikalności powietrza, które z powodzeniem spełniają wszystkie standardy w tej dziedzinienormy.. Przykładem takiego produktu jest pianka Zwaluw Green-Foam, która zapewnia pożądane właściwości pod kątem szczelności za pomocą produktu 100% wolnego od niezawierającego MDI.

Izolacja akustyczna
Stosowanie pianek poliuretanowych podczas wykonywania łączeń pozwala także zapewnić izolację akustyczną. Pianka poliuretanowa jest znana, jako bardzo dobre rozwiązanie w przypadku średnich częstotliwości (np. rozmów i głośnej muzyki). Większość pianek poliuretanowych Den Braven zapewnia „izolację akustyczną złączy”, a tym samym jeszcze skuteczniej podnosi komfort użytkowania.

Łączenia
Den Braven produkuje szereg unikalnych jedno i dwuskładnikowych pianek wysokiej jakości, przeznaczonych do łączenia różnych materiałów. Produkty takie zostały specjalnie opracowane, aby spełniały kryteria pod kątem ochrony środowiska, oszczędności czasu, łatwości użycia i niskich kosztów.

Ognioodporność
Den Braven posiada w swojej ofercie wysokiej jakości pianyki do złączy liniowych podłużnych w strefach pożarowych, zarówno poziomych jak i pionowych. Takie pianyki mogą być także stosowane, jako bariera izolacji zapewniająca odporne na ogień, dym i ciepło przepusty instalacyjne. Takie rozwiązanie pozwala zwiększyć odporność ogniową budynków, zapewniając czas na ewakuację ludzi dona bezpiecznej strefy oraz podjęcie akcji ratowniczej przez odpowiednie służby. Ognioodporne pianyki poliuretanowe Den Braven zostały poddane wymaganym testompróbom oraz uzyskały atesty zgodnie z normądyrektywą EN 1366 część 4, dotyczącą Uszczelnienia złączy liniowych.