Produkty | Den Braven

GUN FOAM FIRE

GUN FOAM FIRE
Piana ogniochronna pistoletowa

Den Braven Gun Foam Fire to jednoskładnikowa, poliuretanowa piana pistoletowa, do montażu, uszczelnień i wypełnień w systemach biernej ochrony przeciwpożarowej (klasa reakcji na ogień B1 wg DIN 4102-1 / B-s1,d0 wg PN-EN 13501-1)

Korzyści

  • Trudno zapalna
  • W razie pożaru hamuje przepływ dymu i gazów
  • Odznacza się poprawną wydajnością i czasem obróbki
  • Wyróżnia się wysoką gęstością, niską wodochłonnością, zwartą, jednolitą i drobnokomórkową strukturą wewnętrzną
  • Wysoka stabilność wymiarowa
  • Przyczepna do powierzchni pionowych i poziomych (nie ścieka)
  • Stanowi dobrą izolację akustyczną, przeciwwilgociową i termiczną
  • Zapewnia elastyczność montowanych elementów
  • Krajowa ocena techniczna ITB-KOT-2019/0856 wydanie 1; Krajowy certyfikat stałości właściwości użytkowych 020-UWB-2355/W; Krajowa deklaracja właściwości użytkowych 26/00 z 26.06.2019

Obszar użycia

Wypełnianie szczelin pomiędzy ościeżami a ościeżnicami drzwi i okien drewnianych o klasie odporności ogniowej EI2 30 i/lub EI1 30 wg normy PN-EN 13501-2:2016 (lub niższej klasy). Ogniochronne uszczelnianie pionowych, prostych złączy liniowych, o równoległych powierzchniach, usytuowanych pomiędzy dwoma sąsiadującymi elementami w pionowych przegrodach budowlanych, wg normy PN-EN 1366-4+A1:2011. Do stosowania wewnątrz budynków, do wypełniania złączy liniowych pomiędzy elementami wykonanymi z betonu, żelbetu lub murowanymi z bloczków z betonu komórkowego, cegły silikatowej lub ceramicznej (pełnej, kratówki, dziurawki) na spoinach pełnych, o gęstości co najmniej 600 kg/m3 i grubości 15 cm lub 25 cm (zgodnie z dokumentacją). Uszczelnione złącza liniowe zgodnie z dokumentacją za pomocą piany Den Braven PUR FOAM FIRE (DBS-9802 PUR) lub Den Braven GUN FOAM FIRE (DBS-9802 NBS), w kombinacji z kitem silikonowym Den Braven SILIKON FIRE (Pyropol), sznurem dylatacyjnym Den Braven PE Round Profile o średnicy φ 15 mm lub φ 40 mm, niepalną wełną mineralną, skalną o gęstości nie mniejszej niż 160 kg/m3 zostały sklasyfikowane wg PN-EN 13501-2:2016 w klasach odporności ogniowej od EI 120 do EI 240 (w zależności od rozwiązania). Ponadto, w przypadkach, gdy nie jest wymagana odporność ogniowa, pianę można stosować do uszczelniania przestrzeni pomiędzy ościeżnicami i ościeżami okien i drzwi (drewnianych, stalowych lub z PVC), przy czym nie zastępują one mechanicznego mocowania do przegrody budynku.

Charakterystyka

Okres trwałości

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu w temperaturze +5°C do +25°C. Okres trwałości: 18 miesięcy od daty produkcji.

Kolory
Czerwony
Numer artykułu Kod paskowy EAN Opakowanie Treść
012003 4016960012003 Butla 750 ml

Zadaj pytanie

Czy masz pytanie GUN FOAM FIRE? Z przyjemnością pomożemy

* Wymagane pola