Masy uszczelniające stosowane w budownictwie czy przemyśle są użytkowane w bardzo różnych warunkach, często w kontakcie ze zróżnicowanymi podłożami. Zdarza się, że w trakcie użytkowania ulegają odbarwieniom, które zachodzą w różnym okresie, z różnym nasileniem. Najwyższą stabilność i trwałość koloru osiągają kity silikonowe octanowe oraz kity akrylowe. Silikony neutralne oraz uszczelniacze hybrydowe, np. na bazie MS Polimeru, są znacznie bardziej podatne na żółknięcie (zwłaszcza jasne kolory) lub odbarwienia podobnego typu. Najczęściej zjawisko to zachodzi pod wpływem kontaktu z różnego rodzaju cieczami, gazami itp.

Praktyka wskazuje, że najczęściej do przebarwień dochodzi pod wpływem następujących czynników:
- migracja cząstek z podłoża macierzystego, w kontakcie z którym pozostaje masa uszczelniająca
- kontakt z cieczami
- kontakt z oparami substancji chemicznych
- dym papierosowy
- brak dostępu promieniowania UV

Odbarwienia spowodowane przez podłoże
Dotyczy to podłoży, których składniki mają zdolność migracji do pozostającej w kontakcie z podłożem masy uszczelniającej i po przedostaniu się na powierzchnię masy uszczelniającej wywołują odbarwienie. Znane z takiego zachowania są podłoża bitumiczne, neopren, EPDM, wyroby lakierowe bądź inne zawierające woski (włączając w to kleje stosowane w taśmach pakowych, służących do zabezpieczania towarów w transporcie). Powinno się unikać bezpośredniego kontaktu fizycznego masy uszczelniającej z tymi podłożami poprzez zastosowanie profili czy sznurów dylatacyjnych lub taśm piankowych PE. Przykładem odbarwienia spowodowanego przez ww. czynniki może być sytuacja, w której krawędzie uszczelnianej masą szczeliny zabezpiecza się taśmą samoprzylepną, np. podczas malowania czy remontu. Składniki kleju znajdujące się na spodzie taśmy i będące w kontakcie z podłożem mogą migrować do masy uszczelniającej i doprowadzić do żółknięcia, nawet po usunięciu taśmy.

Żółknięcie spowodowane kontaktem z różnymi cieczami
Różne substancje i preparaty chemiczne mogą być przyczyną przebarwień, zwłaszcza gdy zawierają składniki alkaliczne lub kwaśne, np. płyny czyszczące lub woda mydlana użyta w celu wygładzenia i wyprofilowania fugi. W tym celu zaleca się stosowanie specjalnie przeznaczonych do tego celu środków, np. płyn do wygładzania fug na mokro Den Braven Finisher (po właściwym rozcieńczeniu) lub neutralny chemicznie 1% roztwór wody z mydłem.

Opary substancji chemicznych
Opary pochodzące z substancji i preparatów chemicznych alkalicznych bądź kwaśnych, np. z detergentów, mogą także stać się przyczyną przebarwień mas uszczelniających. W wypadku użycia silikonu octanowego w bliskim sąsiedztwie świeżo nałożonego silikonu neutralnego, może dojść do przebarwienia silikonu neutralnego. Innym znanym przypadkiem przebarwień (żółknięcia) jest kontakt z wyrobami epoksydowymi lub ich oparami, np. wylewki epoksydowe, wyroby lakierowe epoksydowe. W czasie schnięcia mas uszczelniających należy unikać ekspozycji na wysokie stężenia chloru, unikać kontaktu z oparami alkoholi, środków na bazie rozpuszczalników.

Naturalnym czynnikiem powodującym żółknięcie wbudowanych mas uszczelniających jest dym papierosowy.

Ponadto niektóre rodzaje silikonów (głównie neutralne), masy poliuretanowe czy hybrydowe mogą ulegać stopniowemu odbarwieniu na skutek nadmiernej ekspozycji na UV.