Dla trwałego wykonania spoin konstrukcyjnych za pomocą elastycznych kitów uszczelniających niezbędne jest prawidłowe zaprojektowanie kształtu spoiny, dobór właściwego uszczelniacza i prawidłowe nałożenie fugi.