Warunkiem uzyskania czystej i lśniącej fugi sanitarnej, wolnej od odbarwień, grzybów oraz pleśni jest zastosowanie wysokiej jakości silikonu sanitarnego z dodatkiem środka grzybobójczego. Wymagają tego wszystkie elastyczne fugi silikonowe w pomieszczeniach sanitarnych, czyli w łazienkach, toaletach, kuchniach, prysznicach, pralniach i tym podobnych pomieszczeniach mokrych.

Na obecność pleśni (grzybów) wpływa wiele czynników, które tworzą sprzyjające warunki dla jej rozwoju. Najlepiej pleśń rozwija się w środowisku o podwyższonym zawilgoceniu i umiarkowanych temperaturach. Stała, podwyższona wilgotność sprawia, że do fug silikonowych łatwo przylegają mikrocząsteczki organiczne (kurz, tłuszcz, brud, resztki mydła itp.), tworząc dogodne warunki do rozwoju pleśni. Osadzające się na takim podłożu zarodniki pleśni szybko wytwarzają grzybnię, która systematycznie wrasta w podłoże, a obumieranie starych komórek i powstawanie nowych zwiększa obecność substancji organicznych, stanowiących materię dla rozwoju innych organizmów. W miarę wzrostu kolonii pleśni, rośnie dodatkowo stopień absorbowanej przez nią wilgoci bytowej z pomieszczenia, która zawarta jest w powietrzu.

Pojawienie się pleśni może również wynikać z przyczyn prozaicznych, jak zła wentylacja w pomieszczeniu, zwłaszcza w takim, gdzie dochodzi do wysokiej emisji pary wodnej i jej późniejszego skraplania się. Temperatura w pomieszczeniu także wpływa na rozwój pleśni. Zbyt niska temperatura ogranicza ruchy konwekcyjne powietrza, a więc proces osuszania „mokrych” fug zostaje spowolniony.

W tym kontekście niezmiernie ważne jest właściwe wyprofilowanie fug silikonowych, w sposób ułatwiający swobodne ściekanie wody. Fuga silikonowa musi być bez zastoin wody. Inaczej dojdzie do wypłukania środka grzybobójczego, zawartego w silikonie. Pożądanym jest także wycieranie fug do sucha po intensywnym użytkowaniu (np. gorąca kąpiel).

Niemniej ważny jest regularny przegląd i pielęgnacja fug silikonowych. Jeśli podczas przeglądu zauważono zalążek pleśni, należy ją wyciąć bądź usunąć za pomocą środka Den Braven Sili-Kill – Rozpuszczalnik do silikonu i pleśni. Pielęgnacja fug silikonowych polega na ich przetarciu (odkażeniu) za pomocą środka na bazie alkoholu i wytarciu do sucha. Nie należy stosować środków na bazie chloru, np. wybielaczy, gdyż mają one negatywny wpływ na zawarty w silikonie sanitarnym środek grzybobójczy.