Een goede uitvoering van de beglazingssystemen bepaalt voor een groot deel de duurzaamheid van de totale constructie. Voor uitvoering en constructie van beglazingssystemen zijn normen van kracht nl.: NEN 3576 en NPR 3577. Deze normen geven aan waar de beglazingssystemen aan moeten voldoen en hoe dit te bereiken is. Voor een juiste uitvoering zullen deze normen dan ook geraadpleegd moeten worden (Deze zijn verkrijgbaar bij het Nederlands Normalisatie Instituut te Delft). Dit Technisch Bulletin is bedoeld als aanvulling op deze normen.

Download volledig Technische Bulletin