Bij toepassing van producten in vooral vochtige ruimten, zoals keukens, sanitaire ruimten, zwembaden, slachthuizen,, koelhuizen opslag- en productieruimten van levensmiddelen kan schimmelvorming optreden. Onder invloed van temperatuur, vochtigheid, zeepresten en het aanwezig zijn van schimmelsporen in de lucht kunnen schimmels zich op vochtige plaatsen gaan vormen en zijn dan na enige tijd moeilijk verwijderbaar. Dit kan b.v. op kitvoegen plaatsvinden. Schimmels kunnen bij een relatieve vochtigheid van ca. 60% tot ontwikkeling komen. Bij hogere vochtigheden zal de schimmelgroei echter nog sneller gaan.

Download volledig Technische Bulletin