Voor een goed functioneren van een kit voeg is het van essentieel belang dat de kit een goede verbinding vormt met de ondergrond waarop hij wordt aangebracht. Immers als de hechting verloren gaat is de functie van de afdichting deels verloren. De sterkte van de verbinding kit/ondergrond is afhankelijk van: 1 Sterkte van de ondergrond. 2 Geschiktheid van de ondergrond. 3 Voorbehandeling van de ondergrond. 4 Hoedanigheid van de ondergrond tijdens applicatie. 5 Verdraagzaamheid van de ondergrond met de toe te passen kit. 6 Toepassing van een eventuele hechtprimer. Verder is uiteraard van belang dat de kit op de juiste wijze wordt aangebracht (Zie hiervoor Technisch Bulletin Afwerken van kit )

Download volledig Technische Bulletin