Een veilige toekomst voor polyurethaanproducten

Zoals u ongetwijfeld vernomen heeft, zal er op 24 augustus 2023 een nieuwe verordening van kracht worden aangaande de beperkingen op producten die di-isocyanaten bevatten. De verordening is een twee-fase-plan, waarbij Bostik het afgelopen jaar voor u al de eerste stap heeft gezet. Alle producten met een monomerisch di-isocyanaatconcentraat van meer dan 0,1% in gewicht, hebben op het label een statement gekregen die luidt: “Vanaf 24 augustus 2023 moet er een passende opleiding worden gegeven voorafgaand aan industrieel of professioneel gebruik".

De tweede fase is dat alle professionele en industriële gebruikers vanaf 24 augustus 2023 moeten getraind en gecertificeerd zijn, alvorens de producten verwerkt worden. De brancheorganisatie FEICA heeft in samenwerking met ISOPA en ALIPA, de brancheverenigingen van di-isocyanaatfabrikanten, trainingsmateriaal ontwikkeld voor haar leden, professionele en industriële gebruikers. U kunt uw eindgebruikers gratis deze online training laten volgen via www.safeusediisocyanates.eu. In eerste instantie zijn de trainingsmodules beschikbaar in het Engels. Al het trainingsmateriaal zal ook geleidelijk in alle EU-talen beschikbaar worden gesteld.

Door de FEICA-voucher-code te gebruiken is de online training voor u gratis.
De FEICA-vouchercode voor BOSTIK klanten is: FEICA_21_C7

Ontdek nu