De duurzaamheid van de kitten, die onder normale weersbelastingen afhankelijk van het type kit kan variëren van 5 tot meer dan 30 jaar, houdt in dat bij een goed functioneren van het afdichtingssysteem een vervanging van de voegen pas na vele jaren noodzakelijk wordt. In deze periode kunnen echter door velerlei oorzaken reparaties of zelfs totale “vroegtijdige” vervanging van de kitvoegen noodzakelijk zijn.