De volgende punten zijn hierbij van belang:

1. Verwerkingsapparatuur
2. Wijze van aanbrengen
3. Wijze van afwerken