Ponekad je pri otvaranju kartuše uočljiva mala jasna separacija ulja. Tu pojavu nazivamo izlučivanje.

Diskusija
Izlučivanje je klasičan oblik „ sinereze“ - izdvajanje tekućine od čvrste tvari i to je dobro poznat fizikalni fenomen. Otkrili smo da tekuća faza sadrži sve sastojke brtvila osim punila: polimer + plastifikator + umreživač (sredstvo za povezivanje) + katalizator + aditive.

Tekuća faza odvojena od brtvila se stvrdnjava u prisutnosti vlage. Uvjereni smo da se mreža punila ponaša kao sito, a tekućina odvojena izlučivanjem migrira kroz njega. Ova pojava se događa zbog promjene tlaka u kartuši. Promjena temperatura noć/dan pomaže smanjenju tlaka u kartuši.
Kod kartuše izlučivanje tekućine primjećujemo uvijek na njenom vrhu. Također iznad tekućine izdvojene izlučivanjem se uočava prisutnost manje količine zraka. Varijacija tlaka tog zraka može stvoriti manji vakuum na vrhu kartuše što bi moglo kroz strukturu punila izvlačiti tekućinu izdvojenu izlučivanjem.
Izlučivanje je većinom uočeno u brtvilu koje je razrijeđeno uljem, ali je također uočeno i kod 100%-tnog brtvila.

Naša preporuka za kupca
Izlučivanje je svojstveno ovom proizvodu. Ne možemo predvidjeti hoće li u kartuši doći do izlučivanja ili ne. Kupac može prije korištenja brtvila ukloniti nastalo izlučivanje. Ono nema negativan utjecaj na kvalitetu i svojstva brtvila, a kupac nakon uklanjanja izdvojene tekućine može brtvilo koristiti bez ikakvog rizika.

Povratne informacije od naših kupaca
Naši kupci su izlučivanje tekućine prihvatili kao svojstvo našeg proizvoda. Naši partneri obavještavaju svoje kupce kada god dobiju reklamacije vezane uz pojavu izlučivanja.