ΠΡΟΪΟΝΤΑ | Den Braven

ΑΕΡΟΣΤΕΓΗ ΚΤΙΡΙΑ

Ο όρος Παθητικό Σπίτι αναφέρεται σε ένα αυστηρό και εθελοντικό πρότυπο για την ενεργειακή απόδοση σε ένα κτίριο, για τη μείωση του περιβαλλοντικού...

Περισσότερα
Φίλτρο

Επωνυμίες
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
τμήμα
5 Βρέθηκαν προϊόντα

Εμποτισμένη ταινία πολυουρεθάνης για σφράγιση αρμών

Compress Band BG1

Βαφόμενο υβριδικό σφραγιστικό υαλοπετασμάτων

Hybriseal® 2PS

Υβριδικό σφραγιστικό υψηλής ποιότητας χαμηλού μέτρου ελαστικότητας

Hybriseal® Façade

Μονταζόκολλα πολλαπλών εφαρμογών, υδατικής βάσης

Montagefix-W

2 συστατικών, διογκούμενος πολυουρεθανικός αφρός μόνωσης και μονταρίσματος

Purfoam-2C B2

ΑΕΡΟΣΤΕΓΗ ΚΤΙΡΙΑ

Ο όρος Παθητικό Σπίτι αναφέρεται σε ένα αυστηρό και εθελοντικό πρότυπο για την ενεργειακή απόδοση σε ένα κτίριο, για τη μείωση του περιβαλλοντικού του αποτυπώματος. Η υιοθέτηση των Προδιαγραφών Παθητικού Σπιτιού έχει ως αποτέλεσμα τα κτίρια να απαιτούν ελάχιστη ή ακόμη και καθόλου ενέργεια για την ψύξη και τη θέρμανση του εσωτερικού τους. Ο όρος Παθητικό Σπίτι έχει αναπτυχθεί στη Γερμανία και οι πρώτες κατοικίες με αυτές τις προδιαγραφές χτίστηκαν στο Darmstadt της Γερμανίας το 1990. Ένα παρόμοιο πρότυπο, το MINERGIE-Ρ, εφαρμόζεται στην Ελβετία. Η Den Braven είναι επίσης μέλος της Ελβετικής πλατφόρμα MINERGIE-P και τα προϊόντα μας πληρούν τις απαιτήσεις του παρόντος προτύπου.

Προδιαγραφές για το Παθητικό Σπίτι

Ο Παθητικός σχεδιασμός δεν είναι κάποια προσκόλληση ή συμπλήρωμα στο αρχιτεκτονικό σχέδιο, αλλά μια διαδικασία σχεδιασμού ενσωματομένου στο αρχιτεκτονικό σχέδιο. Παρά το γεγονός ότι εφαρμόζεται κυρίως σε νέα κτίρια, έχει επίσης χρησιμοποιηθεί για ανακαινίσεις. Το Πρότυπο απαιτεί το κτίριο να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

1. Από το κτίριο δεν πρέπει να διαρρέει περισσότερος αέρας από 0,6 φορές τον όγκο του σπιτιού ανά ώρα (N50 ≤ 0,6 / ώρα) σε 50 Pa (N / m²) μετά από δοκιμή με φυσητήρα πόρτας.
2. Η συνολική κατανάλωση πρωτογενούς (ενεργειακή πηγή για την ηλεκτρική ενέργεια, κ.λπ.)ενέργειας (πρωτογενούς ενέργειας για θέρμανση, ζεστό νερό και ηλεκτρική ενέργεια) δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 120 kWh / m² ανά έτος.
3. Το κτίριο πρέπει να έχει σχεδιαστεί ώστε να έχει ετήσια απαίτηση ψύξης και θέρμανσης, όπως υπολογίζεται με τη δέσμη μέτρων για Σχεδιασμό Παθητικού Σπιτιού που δεν θα υπερβαίνει τα 15 kWh / m² ετησίως στον τομέα της θέρμανσης και 15 kWh / m² ανά έτος για την ψύξη ή να σχεδιαστεί με ανώτατον φορτίο θερμότητας τα 10W / m².
4. Σχεδιασμό παθητικής εκμετάλευσης της ηλιακής ενέργειας.
5. Η σωστή εκμετάλευση του περιβάλλοντα χώρου.
6. Απόλυτη μόνωση.
7. Παράθυρα προηγμένης τεχνολογίας.
8. Εξαερισμός.
9. Θέρμανση.
10. Φωτισμός και ηλεκτρικές συσκευές.

Η πρόταση της Den Braven για ένα Αεροστεγές Κτίριο

Αν τονίσουμε την πρώτη προϋπόθεση του Προτύπου Παθητικού Σπιτιού, η Den Braven είναι σε θέση να εξηγήσει τα πάντα σχετικά με αυτό το θέμα. Η Den Braven είναι σε θέση να προσφέρει μια πλήρη γκάμα προϊόντων για τη μείωση της απώλειας του αέρα στο κτίριο σας. Τα προϊόντα αυτά δοκιμάζονται και πιστοποιούνται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παραπάνω Προτύπου. Εφόσον εφαρμοστούν αυτά τα προϊόντα σωστά θα συμβάλλουν στην βελτίωση της μόνωσης, τη μείωση του θορύβου και θα κρατήσουν τη βροχή έξω. Τα προϊόντα της Den Braven στη γκάμα αυτή έχουν τη δυνατότητα να συνεισφέρουν στη μείωση του κόστους ενέργειας για τη θέρμανση ή ψύξη του εσωτερικού του κτιρίου κατά 90%.
Όλα αυτά τα προϊόντα έχουν σκοπό να συμβάλλουν στη βιωσιμότητα του κτιρίου, την εξοικονόμηση ενέργειας, την εξοικονόμηση χρημάτων και την προστασία του περιβάλλοντος.

Η Den Braven είναι σε θέση να παρουσιάσει την έννοια και να επιδείξει τα προϊόντα. Αυτό γίνεται στο Κέντρο Εκπαίδευσής μας. Μέρος της παρουσίασης θα είναι το ίδιο το κτίριο. Το Κέντρο Εκπαίδευσης είναι ένα κτίριο που πληρή όλες τις απαιτήσεις του Προτύπου Παθητικού Σπιτιού και επίσης παράγει όση ενέργεια χρειάζεται για τη λειτουργία του. Το Κέντρο Εκπαίδευσης χρειάζεται τόσο λίγη ενέργεια ώστε το πλεόνασμα ενέργειας που παράγεται μεταφέρεται στους χώρους στάθμευσης των Κεντρικών Εγκαταστάσεων της Den Braven όπου υπάρχει σταθμός φόρτισης για ηλεκτρικά και υβριδικά αυτοκίνητα.