Για λόγους αισθητικής, οι καθρέφτες εφαρμόζονται ως επί το πλείστον σε τοίχους και πόρτες χωρίς μηχανική υποστήριξη. Χρησιμοποιούνται ειδικές κόλλες για να τους στηρίξουν μη ορατά πάνω στις επιφάνειες. Λόγω της ευαισθησίας τους δεν μπορεί κάθε καθρέφτης να κολληθεί με οποιαδήποτε κόλλα επάνω σε κάθε επιφάνεια. Είναι προφανές ότι πρέπει να δοθεί προσοχή στο υλικό και κατά την εφαρμογή. Οι πληροφορίες που δίνονται παρακάτω είναι χρήσιμες για να επιτευχθεί ένα καλό αποτέλεσμα.

Ο καθρέφτης

Ο καθρέφτης είναι κατασκευασμένος από γυαλί. Στο πίσω μέρος του καθρέφτη υπάρχει μία ασημένια στρώση και μία στρώση χαλκού η οποία προστατεύεται από ειδική βαφή. Η στρώσεις του ασημιού και του χαλκού είναι ευαίσθητες σε επαφή με το νερό, την υγρασία, τις χημικές αναθυμιάσεις ή διάφορα άλλα υγρά. Σε περίπτωση επαφής με αυτά, η στρώση του ασημιού/χαλκού θα επηρεαστεί και θα παρουσιάσει μαύρα ή θολά σημεία στον καθρέφτη. Για την αποφυγή αυτού του φαινομένου ο καθρέπτης προστατεύεται από την ειδική βαφήαλλά και πάλι δεν μπορεί να υπάρχει 100% προστασία, μιας και αυτή θα εξαρτηθεί από τις συνθήκες της κάθε εφαρμογής (δείτε τις οδηγίες του κατασκευαστή του καθρέφτη).

Σε αυτό το τεχνικό δελτίο η εφαρμογή αφορά καθρέφτη που ακολουθεί το πρότυπο DIN 1238. (Για άλλους καθρέφτες ή καθρέφτες ασφάλειας ή πλαστικούς επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή).


Συγκολλητικά Υλικά καθρέπτη
Ως κόλλα για καθρέφτες μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο ορισμένα προϊόντα, που δεν είναι επιθετικά προς το επίστρωμα ή την ειδική προστατευτική βαφή που υπάρχει πίσω από τον καθρέπτη. Παλαιάς τεχνολογίας συγκολλητικά προϊόνταπου περιέχουν διαλύτες είναι ακόμα σε χρήση όπως π.χ. το Zwaluw Mirrorfix-SBR και θεωρούνται κατάλληλα εάν η εφαρμογή γίνεται με τον σωστό τρόπο.

Στις μέρες μας το μεγαλύτερο μερίδιο έχουν οι κόλλες χωρίς διαλύτες. Τα προϊόντα αυτά συνδυάζουν μια καλή συγκόλληση με μια κάποια ελαστικότητα που θα επιτρέψει μια διαφορά στην κίνηση μεταξύ καθρέφτη και του υποστρώματος στο οποίο είναι κολλημένο.

Στη γκάμα της DenBraven αυτά τα προϊόντα είναι:
Zwaluw Mirrofix MS
Zwaluw Hybrifix
Zwaluw Mamut Glue
Επιφάνειες Εφαρμογής

Οι επιφάνειες στις οποίες ο καθρέφτης θα κολληθεί, πρέπει να πληρούν ορισμένες απαιτήσεις όπως:

Να είναι αρκετά ομοιόμορφες ώστε ο καθρέφτης να μπορεί να εφαρμοστεί χωρίς να κάμπτεται. (Εάν υπάρχουν μικρές ανωμαλίες αυτές μπορούν να απορροφηθούν από την κόλλα).
Να είναι αρκετά ισχυρές (ισχυρότερες από τη δύναμη που θα ασκείται από το βάρος του καθρέφτη).
Να είναι χωρίς σκόνη, λιπαρά υπολείμματα, ακαθαρσίες και σαθρά τμήματα.
Να μην έχουν υγρασία (Για παράδειγμα, ένα στρώμα στόκου σε έναν τοίχο πρέπει να είναι αρκετά στεγνό ώστε να είναι σίγουρο ότι δεν μπορεί να υπάρξει συσσώρευση νερού πίσω από τον καθρέφτη)

Αν και οι κόλλες έχουν πολύ ισχυρή πρόσφυση, μπορεί να υπάρχουν επιφάνειες όπου η προσκόλληση δεν μπορεί να επιτευχθεί. Ειδικά σε άγνωστες επιφάνειες, πλαστικές ύλες και επιστρώσεις. Δοκιμή πρόσφυσης κρίνεται απαραίτητη.

Εφαρμογή του συγκολλητικού

Zwaluw Mirrorfix-SBR:
Μόνο για καθρέφτες μέχρι 6 mm πάχος. Εφαρμόστε την κόλλα και στις δύο μεριές (στο πίσω μέρος του καθρέφτη και στην επιφάνεια) με μια οδοντωτή σπάτουλα. Αφήστε τις επιφάνειες για 15-20 λεπτά, επιτρέποντας μέρος του διαλύτη να εξατμιστεί. Μετά κολλήστε τον καθρέφτη επάνω στην επιφάνεια. Βεβαιωθείτε ότι είναι στη σωστή θέση διότι μετά δεν μπορεί να μετακινηθεί. Ανάλογα με το πάχος (βάρος) του καθρέφτη μπορεί να είναι απαραίτητη η υποστήριξη του καθρέφτη για λίγες ώρες. Μην εφαρμόζετε το συγκολλητικό σε γραμμική ή σημειακή στήριξη γιατί αυτό μπορεί να προκαλέσει λέκιασμα. Εκτός αυτού η χρήση σημειακής στήριξης έχει ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση της ανάπτυξης της ισχύς της κατασκευής.

Zwaluw Hybrifix ή Zwaluw Mirrorfix-MS
Αυτά τα συγκολλητικά χρησιμοποιούνται κατά προτίμηση σε συνδυασμό με αυτοκόλλητες ταινίες διπλής όψης Mirrortape (12 mm πλάτος και πάχους 3 mm). Χρησιμοποιώντας αυτήν την ταινία, ένα διάστημα 3 mm δημιουργείται μεταξύ του καθρέφτη και του υποστρώματος, που επιτρέπει κάποιο εξαερισμού πίσω από τον καθρέφτη. Αυτό είναι ακόμη πιο αναγκαίο σε υγρές περιοχές για την αποφυγή συλλογής νερού ή υγρασίας στο πίσω μέρος του καθρέφτη, κάτι που θα μπορούσε να καταστρέψει την ανακλαστική του επιφάνεια. Χρησιμοποιώντας την ταινία, η επιφάνεια συγκόλλησης θα γίνει επίσης 3 mm, κάτι που θα επιτρέψει σε ακόμα καλύτερη ανοχή κίνησης μεταξύ καθρέπτη και υποστώματος. Επιπλέον η συγκολλητική ταίνια θα δώσει επιπλέον στήριξη στον καθρέφτη κατά την διάρκεια ωρίμανσης του συγκολλητικού. Σε περιπτώσεις ελαφρών καθρέφτων αυτή η στήριξη δεν είναι απαραίτητη. Αυτά τα συγκολλητικά εφαρμόζονται στην μια πλευρά σε λωρίδες (διαμέτρου περ. 10 mm). Η απόσταση μεταξύ των λωρίδων είναι 20 – 40 cm (ανάλογα με το βάρος του καθρέφτη). Εντός 5 λεπτών από την εφαρμογή του σφραγιστικού (πριν δημιουργηθεί επιδερμίδα) ο καθρέφτης πρέπει να τοποθετηθεί στην θέση του. Μετά από αυτό περαιτέρω πίεση ασκείται στον καθρέφτη ώστε να επιτευχθεί καλή επαφή με την ταινία.

Ανάλογα με το πάχος (βάρος) του καθρέφτη μπορεί να είναι απαραίτητο να στηριχθεί κατά την διάρκεια ωρίμανσης του συγκολλητικού (χρόνος ωρίμανσης περ. 1,5 mmανά 24 ώρες). Η ισχύς του σφραγιστικού αυξάνεται σταδιακά και η μέγιστη ισχύς επιτυχγάνεται σε 5 –7 μέρες.

Εάν οι αρμοί μεταξύ καθρέφτων ή καθρέφτη και τοίχου πρέπει να σφραγιστούν για να αποφευχθεί η εισροή νερού από το πίσω μέρος, προτείνεται αυτό να γίνει αφού το σφραγιστικό έχει ωριμάσει πλήρως. (Εάν αυτό γίνει γρηγορότερα υπάρχει περίπτωση το σφραγιστικό να αποκλειστεί από την απαραίτητη υγρασία που χρειάζεται για να ωριμάσει). Σφραγίζοντας τους αρμούς γύρω από τον καθρέφτη εμποδίζεται η κυκλοφορία αέρα που σημαίνει ότι κανείς πρέπει να είναι σίγουρος ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρξει συγκέντρωση υγρασίας πίσω από τον καθρέφτη διαμέσου του υποστρώματος. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το σχετικό βίντεο πατώντας εδώ

Zwaluw Mamut Glue
Εφαρμόστε την κόλλα και στις δύο μεριές (στο πίσω μέρος του καθρέφτη και στην επιφάνεια) με μια οδοντωτή σπάτουλα. Αφήστε τις επιφάνειες για 15-20 λεπτά, επιτρέποντας μέρος του διαλύτη να εξατμιστεί. Μετά κολλήστε τον καθρέφτη επάνω στην επιφάνεια. Βεβαιωθείτε ότι είναι στη σωστή θέση διότι μετά δεν μπορεί να μετακινηθεί. Ανάλογα με το πάχος (βάρος) του καθρέφτη μπορεί να είναι απαραίτητη η υποστήριξη του καθρέφτη για λίγες ώρες. Μην εφαρμόζετε το συγκολλητικό σε γραμμική ή σημειακή στήριξη γιατί αυτό μπορεί να προκαλέσει λέκιασμα. Εκτός αυτού η χρήση σημειακής στήριξης έχει ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση της ανάπτυξης της ισχύς της κατασκευής. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το σχετικό βίντεο πατώντας εδώ

Ευθύνη
Όλες οι παρεχόμενες πληροφορίες είναι αποτέλεσμα των δοκιμών και της εμπειρίας μας και είναι γενικής φύσεως. Εντούτοις δεν επιφέρουν ανάληψη οποιασδήποτε ευθύνης. Είναι ευθύνη του χρήστη να ελέγξει βάση δικών του δοκιμών εάν το προϊόν είναι κατάλληλο για την εφαρμογή.