Στην τεχνική τεκμηρίωση όλων των προϊόντων της Den Braven δίνεται η ελάχιστη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό θερμοκρασία μεταξύ +5°C και + 25°C. Όταν τα προϊόντα αποθηκεύονται σε υψηλότερες θερμοκρασίες λιγοστεύει η διάρκεια ζωής τους.

A) Σφραγιστικό που εφαρμόζεται σε στρώση βαφής

Για ένα καλό αποτέλεσμα είναι σημαντικό:
Η βαφή να έχει στεγνώσει καλά.
Η βαφή να έχει καλή προσκόλληση στην επιφάνεια.
Η βαμμένη επιφάνεια να είναι στεγνή και καθαρή.
Το σφραγιστικό να έχει καλή προσκόλληση στην βαφή.
Το σφραγιστικό και το στρώμα βαφής να είναι συμβατά μεταξύ τους.

Σχόλια:
Α1. Ανεπαρκώς στεγνά χρώματα μπορούν να αποδυναμωθούν από την εφαρμογή σφραγιστικών υλικών (π.χ. σφραγιστικό PU).
A2. Η προσκόλληση του χρώματος στην επιφάνεια πρέπει να είναι ισχυρότερη από το «τράβηγμα» της δύναμης του σφραγιστικού.
A3. Η επιφάνεια του χρώματος πρέπει να είναι στεγνή. Οι βρωμιές πρέπει να αφαιρούνται. Κατά την χρήση καθαριστικών αφαίρεσης λιπαρών ουσιών από την επιφάνεια της βαφής, δεν πρέπει να παρατηρηθούν αλλοιώσεις στο χρώμα. Η βαφή μπορεί να λειανθεί με λεπτό σμυριδόχαρτο εάν αυτό απαιτείται για να έχουμε μια καθαρή επιφάνεια.
A4. Οι βαφές και τα επιχρίσματα μπορούν να αντιμετωπισθούν ως πλαστικά με ποικίλες συνθέσεις και ιδιότητες. Αυτό μπορεί επίσης να έχει επιπτώσεις στην προσκόλληση του σφραγιστικού στο χρώμα. Αν και η συμπεριφορά του σφραγιστικού στο χρώμα όσον αφορά την προσκόλληση είναι γνωστή, συνιστάται δοκιμή πριν την εφαρμογή.
A5. Ορισμένα σφραγιστικά και χρώματα είναι ευαίσθητα λόγω της σύνθεσής τους στη ανταλλαγή πλαστικοποιητών με συνέπεια να δημιουργείται ένα κολλώδες στρώμα μεταξύ των δύο υλικών, που καθιστά αδύνατη μία καλή συγκόλληση.

Αυτό το βλέπει κανείς κυρίως με συνδυασμούς χρωμάτων ακρυλικής-διασποράς και σφραγιστικά Thiokol/πολυσουλφιδίου. Αυτοί οι συνδυασμοί καλύτερα να μην εφαρμόζονται.


Β) Χρώμα που εφαρμόζεται σε σφραγιστικά
Σε αυτήν την περίπτωση ο ελαστικός στεγανωτικός αρμός βάφεται με βαφή που είναι πολύ λιγότερο ελαστική. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε πίεση στο στρώμα του χρώματος όταν ο αρμός παραμορφώνεται, δημιουργώντας ρωγμές στην επιφάνεια. Από τεχνικής πλευράς δεν συστήνεται να βάφονται οι στεγανωτικοί αρμοί.

Κατά πρώτο λόγο, αναφερόμαστε στους αρμούς διαστολής όπου η κίνηση είναι τόσο μεγάλη που πιθανώς κάθε χρώμα θα σπάσει. Επίσης και οι αρμοί υαλοπινάκων παρουσιάζουν σημάδια ραγισμένου χρώματος λόγω αυτού του φαινομένου.

Στην δόμηση και τις κατασκευές υπάρχουν δύο τύποι αρμών που βάφονται κανονικά λόγω αισθητικής.
Εσωτερικοί αρμοί σύνδεσης
Αρμοί τοποθέτησης υαλοπινάκων

Μπορείτε να κατεβάσετε την πλήρη περιγραφή παρακάτω: