Η Den Braven παρουσιάζει μία νέα σειρά προϊόντων την Den Braven FireProtect που έχει ελεγχθεί πλήρως, είναι εγκεκριμένη και πιστοποιημένη σύμφωνα με τις τελευταίες ευρωπαϊκές ρυθμίσεις. Η Den Braven δημιούργησε δύο σειρές σε αυτή τη γκάμα για τη παθητική πυροπροστασία. Μια σειρά προϊόντων για σφραγιστικά ευθύγραμμων αρμών (σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΝ 1366 μέρος 4) και μια σειρά προϊόντων για τις σφραγιστικά διείσδυσης (σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΝ 1366 μέρος 3).

Υπάρχουν ουσιαστικά δύο τύποι πυροπροστασίας, η ενεργητική και η παθητική. Η ενεργητική πυροπροστασία αναφέρεται σε συστήματα που ενεργοποιούνται είτε μηχανικά είτε ηλεκτρονικά σε περίπτωση πυρκαγιάς, ενώ η παθητική πυροπροστασία σχετίζεται με την προστασία της δομής του κτιρίου για την αποφυγή κατάρρευσης και για την πρόληψη της εξάπλωσης της πυρκαγιάς σε άλλα μέρη του κτιρίου μακρυά από την προέλευση της φωτιάς.

Ενεργητική Πυροπροστασία(AFP)
Η Ενεργητική Πυροπροστασία (AFP) είναι ένα αναπόσπαστο τμήμα κάθε στρατηγικής για την πυρασφάλεια, η οποία χαρακτηρίζεται από στοιχεία ή / και συστήματα που απαιτούν έναν ορισμένο βαθμό κίνησης και παρέμβασης προκειμένου να λειτουργήσουν, σε αντίθεση με την Παθητική Πυροπροστασία (PFP), όπως:
• Πυρανίχνευση
• Συστήματα εξαγωγής καπνού και θερμότητας
• Συστήματα καταστολής της πυρκαγιάς
• Συστήματα πυρόσβεσης

Παθητική Πυροπροστασία (PFP)
Η Παθητική Πυροπροστασία αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της κατασκευαστικής πυροπροστασίας και πυρασφάλειας των κτιρίων. Η Παθητική πυροπροστασία επιδιώκει να περιορίσει τις πυρκαγιές ή να επιβραδύνει της εξάπλωσής τους μέσω πυράντοχων τοιχωμάτων, πατωμάτων και πορτών, καθώς και την προστασία των κρίσιμων δομών όπως είναι οι κολώνες και τα δοκάρια από την πρόωρη κατάρρευση κατά τη διάρκεια πυρκαγιάς.

Έχοντας μικρότερα τμήματα φωτιάς, τα οποία μπορούν να περιλαμβάνουν ένα ή περισσότερα δωμάτια ή ορόφους, εμποδίζεται ή επιβραδύνεται η εξάπλωση της φωτιάς από το σημείο εκκίνησής της σε άλλους χώρους του κτιρίου. Αυτό περιορίζει τις ζημιές του κτιρίου και δίνει περισσότερο χρόνο σε όσους απειλούνται με εγκλωβισμό να εκκενώσουν το χώρο ή να κατευθυνθούν σε ασφαλές σημείο.

Ο στόχος των συστημάτων Παθητικής Πυροπροστασίας είναι να εξασφαλιστεί ότι μια πυρκαγιά θα περιριστεί σε ένα συγκεκριμένο τμήμα του κτιρίου, καθώς και τη διασφάλιση ότι η φέρουσα ικανότητα φορτίου της κατασκευής που είναι εκτεθειμένη στη φωτιά δεν θα φθάσει σε κρίσιμο επίπεδο. Για να επιτευχθεί αυτό, χρησιμοποιούνται μια σειρά από υλικά στην σχεδίαση και κατασκευή συστημάτων.

Η σειρά DenBraven FireProtect® αυξάνει την πυρασφάλεια των κτιρίων

Η σειρά DenBraven FireProtect® είναι μία ολοκληρωμένή, πλήρως πιστοποιημένη και εγκεκριμένη γκάμα προϊόντων Παθητικής Πυροπροστασίας που χρησιμοποιούνται σε αρμούς διαστολής και σύνδεσης, ανοιγμάτων και οπών μεταξύ διαφορετικών χώρων.

Τα προϊόντα για Παθητική Πυροπροστασία, τα οποία περιλαμβάνονται στην κατασκευή ενός κτιρίου, έχουν πρωταρχική λειτουργία να μειωθεί η εξάπλωση της φωτιάς, της θερμότητας και του καπνού και επομένως να βελτιωθεί η πυρασφάλεια:
• Η Παθητική Πυροπροστασία σώζει ζωές
• Η Παθητική Πυροπροστασία μειώνει τις υλικές ζημιές
• Η Παθητική Πυροπροστασία ελαχιστοποίεί τις απώλειες των επιχειρήσεων
• Η Παθητική Πυροπροστασία προστατεύει την δομή των κτιρίων
Σύμφωνα με το καταχωρισμένο εμπορικό σήμα Den Braven FireProtect® η Den Braven έχει αναπτύξει μια πλήρη σειρά προϊόντων Παθητικής Πυροπροστασίας. Όλα τα προϊόντα και οι εφαρμογές είναι πλήρως ελεγμένες και πιστοποιημένες με τα τελευταία Ευρωπαϊκά Πρότυπα EN 1366-3 ΝΕΝ (σφραγιστικά διείσδυσηςβάση πρότυπου) και NEN 1366-4 (σφραγιστικά ευθύγραμμων αρμών).